Susanne Nyberg och Ida Kronholm är nya chefer i Kronoby kommun. Nyberg blir  förvaltningschef och Kronholm bildningschef. Kommunstyrelsen förrättade valet i måndags.

Susanne Nyberg är anställd som  tf. ekonomi- och personalchef i Kronoby kommun. Till utbildningen är hon både farmaceut och merkonom. Kommunens rekryteringsgrupp som har intervjuat de sökande till tjänsten har enhälligt föreslagit att Nyberg väljs.

Rekryteringsgruppen ställde sig enhällig även bakom Ida Kronholm. Kronholm arbetar som tf. bildningschef i kommunen. Hon har högre högskoleutbildning och har arbetat som rektor i Finland och Sverige.