Nu har också den sista av 21 välfärdsområden en direktör. Valet av Mikko Komulainen (bilden) skedde efter omröstning på välfärdsområdets fullmäktigemöte.

Komulainen kommer nämast från Forssa där han arbetat vid områdets välfärdsdistrikt.

Kommuntorget Magasin skrev i nya numret om valen av välfärdsidrektörer – vi berättade vem som valdes och varför.

Läs mera här: Teknokraterna lade beslag på toppjobben i välfärdsområdena