God social kompetens samt flexibilitet och stresstålighet räknas som en merit.

Kyrkslätt söker en personaldirektör som ska ansvara för kommunens personalförvaltning, utveckla den och kommunens personalpolitik.

Personaldirektören, som är underställd kommundirektören och är medlem i kommunens ledningsgrupp, ansvarar också för anställning av personal och anställningsförhållanden, och för verksamhet som stöder arbetshälsan.

Utöver lämplig högre högskoleexamen, stark chefserfarenhet och tillräckliga kunskaper i finska och svenska räknas god social kompetens samt flexibilitet och stresstålighet som en merit.

Ansökningstiden till tjänsten utgick 30.8. Nitton personer sökte tjänsten, av vilka två vill vara anonyma. De övriga är:

 • Henna Anttila
 • Miira Marianna Heiniö
 • Aija-Maria Jokilammi
 • Elisa Kangasniemi
 • Seija Hennele Kerokoski
 • Nina Kristiina Kivi
 • Petri Palovaara
 • Jukka-Pekka Parkkonen
 • Ruut-Päivikki Pylvänäinen
 • Johanna Kristina Rönnberg
 • Tarja Siivonen
 • Pekka Sinisalo
 • Heidi Maria Staudinger
 • Christina Sweins
 • Sanna Maria Tienvieri
 • Anni Tuominen-Maila
 • Susanna Vuosmaa