Betoning är på att inhemska små- och medelstora företags chanser i offentliga upphandlingar.

Henrik Wickström, kommunstyrelseordförande i Ingå och vice ordförande för SFP, blir sakkunnig inom näringslivspolitik på Företagarna i Finland.

Wikström, politices magister, får till uppgift att främja av ett dynamiskt företagsliv i hela landet, heter det i intresseorganisationens pressmeddelande. Ett av Wickströms specialområden är regionalt och kommunalt påverkningsarbete i offentliga upphandlingar. Tanken är att inhemska små- och medelstora företag i större utsträckning kan få del av dessa, skriver Företagarna i Finland.

Wickström, 27, har tidigare jobbat bland annat för Finnair i olika uppgifter och som stiftelseombudsman.

– Finland är ett välfärdssamhälle och skulle inte vara det utan våra företag. Precis därför känns det så meningsfullt att få arbeta tillsammans med företagssektorn för ett mer företagarvänligt Finland, säger Wickström i pressmeddelandet.