Kommunförbundets nyvalda svenska delegation samlades på onsdagen för att bland annat diskutera välfärdsområdenas roll i Kommunförbundet.

Målen för Finlands Kommunförbund är ett genuint tvåspråkigt förbund där bägge nationalspråken beaktas i alla situationer på ett likvärdigt sätt. Det anser Kommunförbundets svenska delegation.

Det betyder, enligt delegationen, att Kommunförbundet ska arbeta för att personalen på förbundet beaktar tvåspråkigheten redan i planeringsskedet av ärenden och att varje substansenhet på förbundet har kapacitet att ge service på båda nationalspråken.

Diskussion fördes också om välfärdsområdenas roll i Kommunförbundet i framtiden.

– Delegationen ser gärna att välfärdsområdena hör till Kommunförbundets koncern. Det skulle ha väldigt stora synergieffekter och framförallt underlätta välfärdsområdena som nu startar sin verksamhet. Det svenska språket borde även få en stark roll i organisationen i och med att det finns flera tvåspråkiga välfärdsområden, säger Mikko Ollikainen, ordförande för delegationen.

Den nyvalda svenska delegationen sammanträdde första gången i Kommunernas hus i Berghäll onsdagen den 20.4.

Svenska delegationen är ett politiskt tillsatt organ. Delegationen tillsattes av Kommunförbundets förbundsdelegation i februari 2022 och har en mandatperiod på fyra år. 

Delegationens ordinarie medlemmar (och ersättare) är:

 • Mikko Ollikainen, Malax, ordförande (Monica Sirén-Aura, Vasa) SFP
 • Peter Sjöqvist, Närpes, vice ordförande (Anette Karlsson, Borgå) SDP 
 • Isabella Alén, Raseborg (Laila Andersson, Sjundeå) SFP
 • Johan Bardy, Kotka (Rikard Bjurström, Tammerfors) SFP  
 • Mona Boström, Kimitoön (Stefan Törnqvist, Kyrkslätt) Saml 
 • Nina Fellman, Mariehamn (Elias Lindström, Mariehamn) Åland
 • Camilla Grundström, Raseborg (Kai Alajoki, Åbo) SDP
 • Nina af Hällström, Esbo (Rasmus Lundén, Esbo) SFP
 • Christoffer Ingo, Korsholm (Anne-Mie Ranta, Kronoby) SFP
 • Runa Ismark, Helsingfors (Joakim Horsma, Helsingfors) SFP
 • Björn Månsson, Helsingfors (Karin Palmén, Helsingfors) SFP 
 • Anders Sandlin, Jakobstad (Eva Lillmangs, Kristinestad) SFP
 • Frida Sigfrids, Borgå (Tom Liljestrand, Lovisa) SFP
 • Lisen Sundqvist, Jakobstad (Tomy Wass, Kimitoön) VF 
 • Terhi Vörlund-Wallenius, Åbo (Tomas Björkroth, Pargas) SFP