När Kommunförbundets VD Minna Karhunen valde Suomi.fi-webbredaktionen till Årets klargörare spelade svenskan en stor roll. – Den här typens service måste självklart ske på båda inhemska språken, konstaterar hon.

Karhunen fortsätter med att också andra språk förutom de två inhemska är viktiga, eftersom informationen ofta riktar sig till invandrare och särskilt är avsedd som hjälp för svåra livsskeden.

Minna Karhunen.

Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) som producerar Suomi.fi. Målet att erbjuda all information om tjänster som människor behöver i livets olika skeden och hjälpa folk hitta rätt myndighet eller organisation.

 –     Ofta vet människor inte var de kan få sina ärenden skötta och i vilken ordning de ska göra det, säger specialsakkunniga Minna Mäkinen vid DVV och sakkunnig vid Suomi.fi.

Just nu finns det till exempel guider för intressebevakning, arbetslöshet, dataintrång och närståendevård.

Särskilt människor i svåra livssituationer behöver klar och lättillgänglig information. Det hjälper dem att klara av de praktiska ärendena. Guiderna i Suomi.fi-webbtjänsten fyller det behovet. Viktigt för priset var också den nya modellen guiderna produceras på. – Minna Karhunen, VD Kommunförbundet

Nätverk jobbar i månader

Guiderna på webbplatsen Suomi.fi är tydligt skrivna på finska, svenska och engelska enligt ett helt nytt koncept baserat på nätverkstänk. Konceptet går ut på att man börjar jobba med en viss guide samlar man ihop ett nätverk sakkunniga från ämbetsverk, kommuner, föreningar och företag.

–     Nätverket kan sedan under flera månader samla mera information genom exempelvis intervjuer och kolla termer med organisationer såsom Folkhälsan, berättar Mäkinen.

Alla texter skrivs först på finska som är nätverkens arbetsspråk och översätts sedan i sin helhet till svenska och engelska. Innehållet på alla tre språk publiceras samtidigt och begripligheten testas både före publicering och efter.

Läs också: Hon är ny språkvårdare för myndighetssvenskan

–     Utmaningen är att nätverkets medlemmar hittar tid för arbetet med guiderna vid sidan av det egna arbetet, säger Mäkinen.

Enligt henne är det väsentligt med förbehållning vad gäller tidtabellerna så att alla vet när de skall ge sin arbetsinsats. Utmanande är också att begränsa ämnet så att guiden blir möjligast kort men tillräckligt informativ.

För kommuner har Suomi.fi ett centraliserat servicedatalager (SDL) med öppna data. Där kan kommunerna beskriva sina tjänster för kommuninvånare. Det öppna gränssnittet gör att det syns var som helst, till exempel i webbtjänster, chattbotar och karttjänster. Läs mer och ansök om att vara med här.

Specialiserade svenska översättare

Vad ligger då bakom de svenska texterna av hög kvalitet hos Suomi.fi?

DVV har anställt en språkvårdare i år för att se över de finska texterna som också granskas av en automatisk kvalitetsagent som utvecklats speciellt i samarbete med Lingsoft för Suomi.fi.

Det svenska innehållet sköts av ett team utomstående översättare som är specialiserade på förvaltningstexter.

–     Diskussionen är intensiv under hela arbetets gång i vårt team, vi kan fråga Suomi.fi när som helst och vi får ofta gott om tid för översättningarna, säger Anna Nylund om varför resultatet blir bra. Nylund hör till det svenska översättningsteamet.

Anna Nylund.

–     Vi kan kommunicera konsekvent för att strategin och målbilden är tydlig, mottagaren är i fokus och det finns anvisningar och modeller för hur vi ska skriva, berättar hon vidare.

Till saken hör att instruktionerna och bakgrundsmaterialet hela tiden uppdateras och teamets översättare kontinuerligt utbildas.

–     Diskussionen om olika lösningar är aktiv och Suomi.fi har redan då projektet inleddes haft en mycket klar och tydlig bild av hur kommunikationen utåt ska se ut. I och med denna klara bild har de också kunnat förmedla åt Lingsoft och oss översättare vad de önskar av texterna med tanke på språket, säger Anna Nylund.

Tävlingen Årets klargörare är en årligen återkommande tävling. Vartannat år går priset till en organisation, ett projekt eller en person som har arbetat med klarspråk och vartannat år till en aktör som arbetar med lätt språk.

Vill du skriva bättre myndighetstexter? Kolla då in kursen om klarspråk som Institutet för de inhemska språken producerade 2021 här. Den fick nyligen pris i den årliga galan för statliga digitala utbildningstjänster.

  • Du vet vad klarspråk är och varför klarspråk är viktigt.
  • Du får motivation och intresse för språket och skrivandet i arbetet.
  • Du lär dig hur du kan skriva sakliga, klara och begripliga texter.
  • Du kan anpassa innehållet, strukturen och språket enligt textens syfte och för den tänkta läsaren.
  • Du får idéer för hur du kan utveckla ditt skrivande.

Läs också: Engelskan dominerar när ministerier ändrar e-postadresser – en brist, säger språkexpert