Chefen ska bland annat utveckla säkerheten vid stadens tillställningar och evenemang.

Vasa stad söker en riskhanterings- och säkerhetschef som ska utveckla stadens riskhantering, stå för den interna säkerheten och beredskapen, för myndighetssamarbetet och vara ett stöd för ledningen och cheferna.

Riskhanterings- och säkerhetschefens viktigaste uppgifter är att bland annat att styra och samordna genomförandet av beredskapsplaneringen och beredskapen på stadsnivå och inom sektorerna och att utveckla säkerheten vid stadens tillställningar och evenemang i samarbete med organisatörerna.

Inom utsatt tid sökte 13 personer tjänsten. Dessa är:

 • Juha Dahlbo, förvaltningsmagister (Vasa universitet)
 • Heikki Hernesmaa, filosofie magister (Jyväskylä universitet),
 • Tommi Karlsson, magisterexamen i militärvetenskaper (Försvarshögskolan)
 • Harri Kohlemainen, jourhavande vid nödcentral (Räddningsinstitutet)
 • Marjo Lindgren, förvaltningsmagisterexamen (Tammerfors universitet)
 • Kirsti Mylläri, ekonomie magister (Vasa universitet)
 • Jani Päivärinta, ingenjör (Vasa yrkeshögskola)
 • Vesa Rantala, förvaltningsmagister (Tammerfors universitet)
 • Veli Sulkava, generalstabsofficersexamen (Försvarshögskolan)
 • Tom Tallberg, förvaltningsmagister (Tammerfors universitet)
 • Mika Varila, ekonomie magister (Vasa universitet)
 • Matti Vähäpassi, ingenjör (Vasa tekniska läroanstalt)
 • Pekka Savolainen, specialyrkesexamen för säkerhetsvakt (S:t Michel)

Urvalet görs i augusti, meddelar Vasa stads rekryteringsansvariga.

Korrigeringen 19.8 klockan 21.44: sammanlagt 13 personer sökte tjänsten, inte 12 som tidigare uppgavs.