Den över 100 år gamla Kungsgårdsskolan har blivit för trång. Besvär fördröjde byggstarten för den nya skolan.

Anrika Kungsgårdsskolan i Köklax i Esbo har tjänat lärare och elever i 110 år, men om två år töms den.

Planer på att bygga en ny skola på tomten intill har funnits ett tag, men på grund av juridiska processer är det först nu som staden kommer till skott. Fullmäktige i Esbo fattade beslut om skolbygget redan 2016, och den ursprungliga planen var att skolan skulle tas i bruk 2019.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Detaljplanen blev först en fråga för Helsingfors förvaltningsdomstol, och sedan för Högsta förvaltningsdomstolen. Också bygglovet ledde till besvär av grannar, men kom inte längre än till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär gjorde också att byggandet inte kunde inledas innan bygglovet vunnit laga kraft.

– Kungsgårdsskolan är en underbar byggnad men den är för trång. Glädjen var stor när skolans rektor meddelade att arbetet med den nya skolan inletts, säger Barbro Högström, direktör för de svenska bildningstjänsterna i Esbo.

Närmare 300 elever i nya skolan

Staden har alltså i dessa dagar inlett det förberedande arbetet med skolan. I går (23.3) stod de skyddande staketen runt byggarbetsplatsen klara, och idag inleder man trädfällningar.

Den nya skolbyggnaden ska ersätta den gamla helt och hållet. Det är Esbo stad som avgör till vad gamla Kungsgårdsskolan används i framtiden.

Högström säger att bildningsväsendet i Esbo – som omfattar allt från småbarnspedagogik till fri bildning – har en flexibel syn på skollokalerna. Den nya skolbyggnaden rymmer 284 elever, och det inkluderar förskoleelever och eventuellt också barnen från daghemmet bredvid.

– Vi försöker tänka flexibelt, säger Högström.

Skolbyggnaden ska rymma över 280 elever. Bild: Esbo stad

Budgeten för skolbygget går loss på 18 miljoner euro. Riikka Sippo-Hosio, byggherre vid Esbo stad, säger att staden beaktar energiekonomiska aspekter i varje byggprojekt som genomförs. Likaså prioriteras byggmaterial som är säkra och riskfria för hälsan.

I det aktuella skolbyggnaden kommer jordvärmepumpar att användas och det är också möjligt att solceller tas i bruk.

Delaktighetsprojekt inledde

Högström påminner om att Köklax utsågs till Årets stadsdel i Finland 2018. Traditioner är viktiga, och i anslutning till planerat av byggnaden togs elever, föräldrar och mor- och farföräldrar med i ett delaktighetsprojekt som Arbis i Esbo ordnade.

– Det var viktigt att kunna samlas och diskutera skolan.

Det svenska skolväsendet i Esbo har också ett annat skolbygge på gång, i Alberga. Behovet av skolor har utretts av Nämnden svenska rum, och skolbygget i Köklax följer stadens principer att nya skolor ska kunna inhysa minst två parallellklasser, alltså a- och b-klasser.

I maj 2022 ska den nya skolbyggnaden i Köklax stå klar. Sippo-Hosio utesluter inte att coronaepidemin påverkar bygget, men tillägger att det finns spelrum i tidtabellen.