Silorna på Strandgatan i Vasa rivs och ersätts av ett bostadshus på paradplats i elva våningar.

I måndags beslöt stadsstyrelsen i Vasa att tomten där betongsilorna finns säljs till fastighetsutvecklingsbolaget Fincap Oy, som förbinder sig att riva den gamla silofastigheten och att ordna en allmän arkitekttävling för det elva våningar höga bostadshus som ska byggas på tomten.

Tomten såldes i ett öppet anbudsförfarande där staden antog Fincap Oys anbud. Köpesumman är cirka 5 miljoner euro.

− I Vasa har inte på hundra år byggts någon sådan här helhet direkt vid havet.  Detta syns även på nivån på det vinnande anbudet. När det är fråga om en paradplats är även priset av den klassen och det kan vi vara nöjda med, konstaterar stadsgeodet Petur Eklund.

Av vinnaren förutsattes förutom det högsta anbudet även tillräckligt tekniskt kunnande samt erfarenhet av att genomföra ett omfattande och byggnadstekniskt utmanande byggprojekt.

Byggstart möjlig redan om ett år

Även området omkring silotomten kommer att genomgå en förändring i samband med byggnadsprojektet. De angränsande strand- och gatuområdena har därför stor betydelse när området utvecklas så att alla stadsbor har glädje av det.

Projektet fortsätter med en arkitekttävling som ordnas i samarbete med Fincap, Vasa stad och Finlands Arkitektförbund SAFA. Utgående från tävlingen gör Fincap upp planerna för det kommande bostadshuset.

Enligt stadsmiljödirektör Markku Järvelä är målet att projektet ska gå framåt med snabb tidtabell.

− Det finns ett giltigt rivningstillstånd för silorna, så det är möjligt att börja riva dem redan i början av nästa år. Arkitekttävlingen ordnas redan i höst och som det nu ser ut kommer arbetena med att  bygga bostadsvåningshuset att kunna inledas om ett år, säger Järvelä.