Demonstranterna återvänder inte till Hongasmossa.

För två veckor sedan grep polisen flera unga demonstranter som stoppade skogsavverkningarna i Hongasmossa i nordvästra Helsingfors.

– Vi var på plats under många dagar, men då avverkningarna ändå var över i slutet av veckan tror jag inte vi återvänder dit. Vi fortsätter dock kampen för ett grönt Helsingfors, säger Ida Korhonen vid Luonto-Liitto.

Förbundet är de ungas miljöorgan som grundades 1943.

År 2020 godkände stadsfullmäktige en detaljplaneändring för Hongasmossa, som Sannfinländarna och Vänsterförbundet inte ville godkänna. 

Enligt staden blir Hongasmossa en ”ekoeffektiv stadsby” med ungefär 2 000 invånare. Den aktuella detaljplaneändringen gäller ett område som kommer att få 500 nya invånare. Hongasmossa beräknas vara färdigbyggd till slutet av 2025.

Läs mera om Hongasmossa här.