Kommunförbundet grundar ett svenskspråkigt nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor.

Nätverket som har fått namnet Hållbarhetsforum koordineras av Camilla Sederholm (camilla.sederholm@kommunforbundet.fi) i Kommunförbundets svenska enhet.

Det första nätverksmötet arrangeras digitalt den 17 februari i form att ett webbinarium. Temat för träffen är trähusbyggande i kommunerna.

Läs mera om webbinariet här.

– Att bygga i trä håller på att bli ett allt viktigare instrument i klimatarbetet på lokal nivå, säger Camilla Sederholm.

I webbinariet medverkar riksdagsledamoten och arkitekten Anders Adlercreutz, kommmundirektör Jenny Malmsten (Malax) och biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz (Borgå).

I mars samlas nätverket kring temat cirkulär ekonomi.

– Vi funderar också på andra teman för vårens övriga träffar, t.ex. hållbarhet i offentlig upphandling, hållbara transporter och hållbart lantbruk, berättar Sederholm, som gärna tar emot förslag till teman.

– Vi kommer också att diskutera hur man på kommunnivå kommer i gång med hållbarhetsarbetet. Det finns ju kommuner som redan har kommit en bit på väg, och som kan dela med sig av sina erfarenheter, säger hon.

Mera information finns på kommuntorget.fi/utbildning.