Kommunerna har en nyckelroll i övergången till ett hållbart samhälle. Nu behövs snabba åtgärder på det lokala planet för att nå målet ett kolneutralt Finland 2035, säger Christina Gestrin, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Under ett seminarium den 22-24.4 som ordnas som en kryssning till Stockholm diskuteras frågor om klimat, miljö, markanvändning, trafik och byggande. Något liknande har inte tidigare ordnats på svenska i Finland och nu vill Kommunförbundet skapa ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer. Seminariet riktar sig både till tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

– Kommunerna jobbar redan nu med klimatfrågor och ämnet blir hela tiden viktigare. Vi hoppas att deltagarna kan dela med sig av den kunskap som redan finns, säger Christina Gestrin, som är en av dem som syr ihop programmet.

Hon poängterar att det är viktigt att snabbt komma vidare i klimatarbetet om man vill nå det mål som regeringen satt upp om att Finland ska vara kolneutralt senast år 2035. Många kommuner har själva ställt upp samma mål.

– Om inte kommunerna i praktiken går in för hållbara tillvägagångssätt i olika verksamheter blir det omöjligt att förverkliga övergången till ett hållbart samhälle, säger Gestrin.

Stark möjlighet att påverka

Under seminariet behandlas bland annat aktuell lagstiftning inom samhällsplanering och trafik, förnyandet av markanvändnings- och byggnadslagen, klimathållbar områdes- och stadsplanering, nytt inom vindkraft och EU-direktiven gällande rena trafikfordon och byggandet av elbilarnas laddningsställen.

– Vi har valt att fokusera på sådana frågor där kommunerna har en stark möjlighet att påverka och i programmet ingår också flera intressanta case från kommunerna, säger Gestrin.

I programmet i Sverige ingår besök på Nordbygg 2020-mässan i Stockholm där över 800 utställare inom bygg-, VVS- och fastighetsbranschen medverkar.

Läs mer och anmäl dig till seminariet via denna länk.