22.04 - 24.04.2020 | Helsingfors - Stockholm - Helsingfors
Inspirera andra! Dela evenemang

Framtidens klimatsmarta kommun

Ett båtseminarium om klimat, miljö, markanvändning, trafik och byggande för tjänsteinnehavare och förtroendevalda. I programmet i Sverige ingår besök på Nordbygg 2020-mässan i Stockholm. Över 800 utställare inom bygg-, VVS- och fastighetsbranschen medverkar. Mässans webbadress: www.nordbygg.se

Nu behövs snabba åtgärder, kommunerna i nyckelroll

Christina Gestrin säger att kommunerna har en nyckelroll i klimatarbetet.

Kommunerna har en nyckelroll i övergången till ett hållbart samhälle. Nu behövs snabba åtgärder på det lokala planet för att nå målet ett kolneutralt Finland 2035, säger Christina Gestrin, specialsakkunnig vid Kommunförbundet i en intervju för Kommuntorget.

Hon poängterar att det är viktigt att snabbt komma vidare i klimatarbetet om man vill nå det mål som regeringen satt upp om att Finland ska vara kolneutralt senast år 2035.

Program

Onsdag 22.4.

10.00 Anmälan och utdelning av biljetter, Viking Lines terminal, Skatudden

10.45 Välkomstkaffe

11.00 Kursen öppnas, välkommen med!
Presentation av programmet och deltagarna
Sakkunnig Lena Sjöblom, Kommunförbundet Service Ab
Specialsakkunnig Christina Gestrin, Finlands Kommunförbund

11.30 Aktuellt inom lagstiftningen om samhällsplanering och trafik
Representant från miljöministeriet

Mot en klimathållbar områdes- och stadsplanering
Forskare Svante Henriksson, Meteorologiska institutet

Diskussion

12.30 Lunch

13.30 Förnyandet av markanvändnings- och byggnadslagen
Representant från miljöministeriet

Nytt om vindkraft
Regiondirektör för Västra Finland Joakim Ingves, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Energieffektiv och hållbar stadsplanering
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå stad

Diskussion

15.00 Kaffe

15.30 EU-direktiven gällande:
• rena trafikfordon (clean vehicles)
• byggandet av elbilarnas laddningsställen
Energisakkunnig Vesa Peltola, Finlands Kommunförbund

Elbilsladdning, Canemure-projektet och Kvartersladdning
VD Frank Hoverfelt, Ekenäs Energi AB

16.15 Cirkulärekonomi i kommunerna
Hur komma igång med klimat- och materialeffektivt byggande i kommunen.
Specialplanerare Camilla Sederholm, Finlands miljöcentral (SYKE)

16.45 Sammanfattning av dagen
Diskussion om aktiviteter i kommunerna med deltagarna

(17.15 Båten avgår)
18.00 Dagen avslutas
21.00 A la carte middag

Torsdag 23.4.
Frukost

10.00 Båten anländer till Stockholm

10.15 Buss avgår till mässan Nordbygg 2020

11.00-14.00 Besök på mässan
Nordbygg ger dig ett perfekt grepp om utvecklingen inom bygg-, VVS- och fastighetsbranshcen. Över 800 utställare är på plats för att visa upp spännande nyheter, smarta lösningar och nya idéer.

15.00 Kaffe och smörgås

15.15 Presentation av Stockholms klimathandlingsplan 2020 – 2023
(för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040)
Avdelningschef Gustaf Landahl, Stockholms stad, Stadsledningskontoret

Diskussion

16.00 Case Åland, program för hållbar utveckling
Utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson, Ålands landskapsregering

16.30 – 17.00 Sammanfattning och diskussion

(16.30 Båten avgår)
19.00 Buffetmiddag

Fredag 24.4.
Sjöfrukost

10.10 Båten anländer till Helsingfors

Pris:

Deltagaravgiften är 495 euro/person i två personers hytt (B-hytt). Tillägg för enpersonshytt (B-hytt) är 50 euro. I avgiften ingår kryssning till Stockholm, utbildning, deltagande på Nordbygg-mässan inklusive transport till mässan, kursmaterial samt måltider enligt programmet.

Ifall du endast vill delta första dagen då båten är i hamn, ta kontakt med oss för närmare detaljer (lena.sjoblom@kommunforbundet.fi).

 

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 20.03.2020

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Båtseminarium m/s Viking Gabriella, Helsingfors - Stockholm - Helsingfors
Pris Deltagaravgiften är 495 euro/person i två personers hytt. Tillägg för enpersonshytt är 50 euro.
Arrangör Finlands kommunförbund
Anmälan 20.03.2020 - Anmäl online