Sopbilar kör av vägen och når inte fram då vägarna är hala. På många håll får sopor och avfall därför vänta.

Inte bara fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafiken är drabbade av halkan. Även sophämtningen lider sedan förra veckan med vintertemperaturerna som åker uppochned. Sophämtningen i bland annat Noux i Esbo, i stora delar av Vanda samt på Björnsö och i Östersundom i Helsingfors är antingen inställd eller fördröjd med flera dagar. Helsingforsregionens miljötjänster HRM har också bett om hjälp av städerna.

–  Det här är jättetrist. Hoppas läget är bättre den här veckan. Fordonen är försedda med snökedjor och ändå är det ställvis omöjligt att komma fram. Lyckligtvis har vi sluppit personskador, men en tung sopbil är livsfarlig om den hamnar i sladd, säger driftschefen för avfallshantering Juho Nuutinen.

Utebliven sophämtning debiteras inte. Sopor och avfall som hamnat utanför sopkärlen samlas in vid de fastigheter där hämtningen tidigare uteblivit eller fördröjts, meddelar HRM.