Över Rävsundet byggs en snedkabelbro med en sammanlagd längd på över 600 meter och ett längsta spännvidd på cirka 250 meter. En motsvarande bro i samma storleksklass färdigställdes senast i Finland för över 20 år sedan. Foto: Robert Seger, Kommuntorgets arkiv.

Målet var begripliga trafikarrangemang men slutresultatet förvirrar. Hufvudstadsbladet berättar om märklig skyltning och pdf-anvisningar på flera tiotals sidor.

Rävsundsbron nära Pargas i Egentliga Finland är viktig för hela landet, rapporterade Kommuntorget på hösten: Äntligen nytt – nästan all kalk i landet transporteras över Rävsundsbron. ”Byggprojektet gynnar Pargasbor, villaägare och turister. Samtidigt tryggas en viktig del av hela landets försörjningsberedskap.”

Den nya bron är långt från klar och den gamla fortsätter att smula sönder med uppenbart ökad styrka.

Nu kan HBL berätta om en allt mer försvagad bro och myndigheter som tvingats ta snabba funderare kring köranvisningarna. Ett problem är mötande tung trafik – det klarar gamla Rävsundsbron inte längre.

Hufvudstadsbladet noterar att påsken ”för många blir den första stughelgen, och för dem som har stuga i Åbolands skärgård kan resan dit dröja längre än normalt.”


Läs HBL 27.3.24, Hur kör du egentligen genom skärgårdens flaskhals?

Långt från Strömsö, berättar Husis. Nya bron blir färdig 2025. Bild: Timo Kari, HBL och NMT-centralen

Den tunga trafiken lyder trafikljus men lite oklart är var personbilar ska gruppera.

Åbo Underrättelser skrev om farorna i början på mars, först i artikeln Förvirrande skyltning vid Rävsundsbron – flera farliga situationer under helgen och på nytt några veckor senare Nu finns nya trafikmärken vid Rävsundsbron – ändå verkar det inte vara tydligt hur man ska köra

Ifall en bilist blir osäker går det inte heller att snabbt be medpassagerarna kolla upp vad som gäller på nätet, skriver HBL. ”NTM-centralens sida med all information om Rävundsbron är nämligen hela 52 000 tecken långt. Bland de tecknen finns svaret gömt. Textmängden motsvarar ungefär tio sidor i  HBL.”

Väganvändarna bör beakta att det finns fler trafikanter på Skärgårdsvägen som inte känner till trafikarrangemangen på Rävsundsbron sedan tidigare, larmar NMT-centralen själv. (25.3.2024)

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet.

Hufvudstadsbladets efterforskningar visar att den kortare presentationen som man kan ladda ned är på 21 sidor. ”Myndigheten har också sammanställt en tre minuter lång video.”

Då Husis ringde NTM-centralen för att få ett enkelt svar på hur bilister ska köra över bron dröjde det två dagar att nå rätt person. Inte heller då gick det att få ett klart och tydligt svar hur göra då man kör personbil.

Alltså plöjde HBL igenom NTM-centralens material för att få ett svar. ”Svaret är det här: Personbilar ska välja den vänstra filen. Den högra är avsedd för tung trafik.”