Koldioxidutsläppen per invånare minskar i nästan alla kommuner. I stadsmiljöer med kortare avstånd och tätare bebyggelse är det lättare att satsa på fungerande kollektivtrafik, och utsläpp för uppvärmning delas på fler personer.

För några veckor sedan publicerades enhetliga uppgifter om kommunernas koldioxidutsläpp på webbtjänsten paastot.hiilineutraalisuomi.fi.Tjänsten ger bra möjligheter att bekanta sig med nuläget och utvecklingen kommunvis, men också att jämföra kommuner sinsemellan. Nedan har vi plockat ut de svensk- och tvåspråkiga kommunernas uppgifter.

De flesta kommuner har minskat sina utsläpp de senaste åren, men vissa kommuner har lyckats bättre. Den största minskningen bland de tvåspråkiga kommunerna står Hangö för, både absolut och per invånare. Dock måste man notera att minskningen i Hangös fall består av minskad industriproduktion.

I Helsingfors har utsläppen minskat ungefär 10% mellan 2005 och 2017. När man beaktar att befolkningsmängden ökat i Helsingfors blir minskningen per person betydande.

Kommunens möjligheter att minska utsläppen kan vara små när man tittar på strukturen. I t.ex Vörå har utsläppen från jordbruket ökat, vilket kan vara svårt för kommunen att påverka.

En aspekt som är bra att komma ihåg är att uppgifterna inte är exakta för alla kommuner. I de fall där data saknats har man använt genomsnittliga siffror. Då rapporteringen av utsläpp utvecklas blir också datan bättre med tiden, så vi ser fram emot att kunna följa rapporteringen årligen.