Museet ordnar bland annat klubbverksamhet och program för skolklasser och daghemsgrupper.

Sagalunds museum i Kimitoöns kommun får Barndagspriset, tillsammans med Suomen Parkour ry.

Barndagspriset delas ut för arbete som främjar hobbyer för barn inom konst och konstfostran. Pristagarna får 10 000 euro var.

– Sagalunds museum och Suomen Parkour står vardera för en fräsch form av barnkultur och fritidsverksamhet med betoning på att barnen själva får göra och upptäcka saker. Barn är fulla av idéer, kreativitet och energi. Och det är något dessa yrkesskickliga aktörer inom kulturarv, hantverk och parkour lyckas svara briljant på, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) i ett pressmeddelande.

Sagalunds museums verksamhetsområde omfattar Åboland och Salo. Det är det första barnkulturcentret förlagt till ett museum. Museet ordnar årligen verksamhet för 5 000 barn. 

Prismotiveringen lyder: Sagalunds kulturarvspedagogik och miljöfostran främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Kulturarv och miljö sammanförs bland annat inom skolträdgårdsverksamheten, som barncentret även fört ut till skolor i Fiskars, Pargas och Salo.  

Barnkulturcentret eftersträvar att skapa verksamhetsmodeller som är färdiga att tas i bruk och delas vidare, samt främja barnens intresse för att själva hämta kunskap. Centret sysselsätter personer med kunskap om traditionella arbetstekniker och hantverkare, upprätthåller traditionellt hantverkskunnande samt förmedlar dessa kunskaper till en yngre generation på ett sätt som väcker deras intresse. Enligt centret ”ökar inlärningen av färdigheter barnens tilltro till sin egen förmåga och uppmuntrar dem att utveckla sig själva”.

Sagalund ordnar klubbverksamhet samt program för skolklasser och daghemsgrupper. I upplevelseverkstäderna och klubbarna får man bland annat pröva på att baka rågbröd, smida spik, spinna på slända och tröska säd. Museet förtjänar beröm för sitt sätt att förmedla kulturarv, historia, miljöfostran och ansvar för miljön till en yngre generation genom olika aktiviteter. Upplevelseverkstäderna tar dramat till hjälp för att skapa stämning från svunna tider. Verksamheten präglas av respekt för barnen och en förståelse för att de vill pröva på och lära sig nya saker genom att själva få göra dem.