Sjukfrånvaron i kommunbranschen har ökat. Från tidigare vet vi att coronapandemin även ökade kommunernas kostnader för primärhälsovården under åren 2020 och 2021. (Foto: Kommuntorgets arkiv)

Allt fler i kommunbranschen anmäler sig sjuka. Sjukfrånvaron ökade i snitt med två dagar jämfört med året innan.

Uppgifterna kommer från Keva, Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan, FPA:s personal, Finlands Bank och de nya välfärdsområdena.

Dagarna har ökat från 14,7 år 2021 till 16,5 som gäller nu. Sjukfrånvaron är också längre. För ett år sedan var mer än en tredjedel eller 34 procent av all sjukfrånvaro mellan 8 och 29 dagar. 2019-2012 var denna siffra 24 procent. Det är särskilt yngre än 30-åringar som är borta längre tider.

Pressmeddelande (på finska): Sairauspoissaolot lisääntyivät kunta-alalla – poissaolot pitkittyneet

Det är inom förskoleutbildningen och vården som sjukfrånvaron är störst. Det är även här som sjukledigheterna är längst.

Arbetsoförmågan kostar samhället cirka 1,3 miljarder euro i året. Det är en ökning med 200 miljoner euro, enligt Keva.

Coronapandemin en orsak

– I fjol ökade sjukfrånvaron ofta på grund av coronapandemin och olika luftvägsinfektioner, säger forskningschef Laura Pekkarinen.

Men också all slags förändringar på arbetsplatsen och i det privata belastar människor. Bristen på personal är en till orsak.

– Utdragen frånvaro förklaras med operationsköer och av att vården av psykisk ohälsa dröjer. Under coronapandemin var det också svårt att omplacera begränsat arbetsföra personer.

– Allmänt taget kan sägas att den ökade sjukfrånvaron kan i grund och botten handla om utmaningar i arbetslivet, som i förlängningen påverkar arbetsförmågan.