Vargen är inte helt sällsynt i Finland. Foto: Timo Seppäläinen, Kuntalehtis arkiv

Vargproblemet är en riktig långkörare på landsbygden i Österbotten. Det flitigt omdebatterade ämnet och den aktuella inhemska rovdjurspolitiken diskuterades ur olika perspektiv på ett vargseminarium i Vörå.

Jägare, jordbrukare och pälsfarmare i Österbotten efterlyser krafttag mot vargarna som blivit allt fler.

Stammens storlek, stamvårdande jakt och det kroniska behovet av minskad byråkrati kring olika jaktprocesser – det var några centrala kärnfrågor som avhandlades då det vankades vargseminarium i Vörå i början av mars. Auditoriet på Norrvalla var så gott som fullsatt. Jägare, jordbrukare och pälsfarmare från olika delar Österbotten syntes i publiken liksom en rad kända regionala politiker.

Dödliga vargattacker

Sören Finne, verksamhetsledare på Finlands Jägarförbund Svenska Österbottens Distrikt, beskriver den uppkomna vargsituationen som inte längre hållbar.

– År 2012 gjordes det 35 spårobservationer av varg i Österbotten. Motsvarande siffra för 2023 var 1069. I hela landet noterades 13 199 spårobservationer ifjol, säger Finne.

Finne framhåller att vargobservationer görs också i tätorter numera. Dessutom har risken för att sällskapsdjur råkar illa ut ökat märkbart.

Hittills under 2024 har sex hundar blivit dödade av vargar i Kust Österbotten. I hela Finland har 60 hundar mist livet på detta sätt. De utbetalade ersättningarna uppgår till 22 000 euro respektive 200 000 euro.

Läs också Kuntalehti 30.3.2021, Sudet jättävät jälkensä myös kuntien talouteen – Petoeläimeltä suojaudutaan erikoiskoulukuljetuksilla

124 personer var anmälda till vargseminariet i Vörå som arrangerades av Jägarförbundets svenskösterbottniska distrikt, ÖSP, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och Vörå kommun. Foto: Joakim Snickars.

Också enligt Naturresursinstitutet har vargen ökat. Utifrån uppgifter i mars 2023 finns det fler vargar i Finland jämfört med tidigare. Vargstammens tyngdpunkt ligger fortfarande i västra Finland, enligt Naturresursinstitutet. Läs mera, klicka här.

Sören Finne poängterar att det är mycket krångligt att få tillstånd för att fälla problemvargar. Olika restriktioner i samband med skyddsjakt gör dessutom att de praktiska möjligheterna att fälla vargar är nästintill obefintliga.

En ytterligare försvårande faktor är förvaltningsbesvär som lämnas in mot jakt på varghybrider. Dessa hybrider borde absolut avlägsnas för att hålla vargstammen i skick, säger Finne.

Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund, efterlyser snabba och kraftiga åtgärder för att begränsa vargstammen och skjuta bort problemvargar.

Långgård säger att över 300 får har dödats i samband med några vargattacker ute i skärgårds- och naturbetesmiljöer i Björkö under åren 2020 och 2022.

– Inte ens med vargstängsel är det helt säkert att skydda husdjur mot vargar. De ersättningar som kan erhållas i samband med vargskador täcker bara en liten del av de totala kostnaderna. Det handlar samtidigt om att kunna trygga djurens välfärd.

Ett nytt problem för fårfarmarna är den ökande förekomsten av lodjur. I den österbottniska skärgården finns en population på 10-15 lodjur för närvarande, tillägger Långgård.

Robert Nygård, ordförande för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, betonar i sin tur att pälsdjursfarmarnas rättsskydd är hotat om samhället väljer att prioritera vargen framom familjeföretag.

– De första vargattackerna mot pälsfarmer ägde rum 2018. Sedan dess har hundratals djur dödats. Min egen pälsfarm hör till de anläggningar som har drabbats. Vargpopulationen är överstor i Österbotten och bör definitivt minskas, säger Nygård.

Essayah: Skador ska beaktas

När diskussionen släpptes fri på vargseminariet påpekades det bland annat att varg- och rovdjurspolitiken i Sverige är betydligt mera flexibel och decentraliserad jämfört med den finländska. Beslut om jakttillstånd fattas på länsstyrelsenivå i det västra grannlandet.

Christoffer Ingo, SFP-politiker och kommunfullmäktiges ordförande i Korsholm, anser att systemet med gynnsam bevarandestatus för varg, i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv, skulle kunna tillämpas även i Finland.

Läs mera om seminariet i Österbottens Tidning 4.3.2024, Publiken till ministern på vargseminarium: Stammen måste minska

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (KD), som gästade seminariet i Vörå, framhåller att den stamvårdande jakten på rovdjur bör tryggas genom lagstiftning.

Enligt henne pågår arbetet med att förnya rovdjurspolitiken på nationell nivå och inom EU.

Bland annat bereds en ny lag som ska underlätta jakt på varghybrider, vilka definieras som främmande arter.

– Ett rovdjursproblem som inte beaktas i tillräckligt hög grad är de skador som förorsakas av lodjur. Kanske har det att göra med att många tycker att lodjuret ser behagligare ut än vargen, säger Essayah i samma veva.

SFP-riksdagsledamoten Joakim Strand från Vasa döljer inte sin frustration när han beskriver den inhemska vargpolitiken som långvarigt förstelnad.

– Nu är det verkligen upp till bevis. Dags att regeringen och tjänstemännen tar tag i det hela och åstadkommer framsteg, konstaterar Strand.