Det är stora förväntningar på nya snabbspårvägen i Helsingfors. Den tvårgående förbindelsen förenklar resandet mellan östra Helsingfors och Kägelviken i Esbo. Foto: HRT, Spårjokern

Spårvägar ger betydande fördelar i form av olika investeringar, visar en utredning med exempel från Tammerfors i Finland och Bergen i Norge.

Spårvagnen kommer tillbaka i Finland på samma sätt som come backen är ett faktum på många håll i Mellaneuropa. Snabbspårvägen i huvudstadsregionen är klar för passagerartrafik och planeringen framskrider i Åbo.

Snabbspårvägslinje 15 kör mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. HRT lovar bekvämare resor och en tät 12-minuters turintervall. I och med den nya snabbspårvägen får helt nya områden spårvagnstrafik. Den erbjuder också bytesförbindelser till metron och närtåg. Snabbspårvägen tas i bruk den 21 oktober.

Fördelarna med spårvagn är uppenbara, enligt Destia som är en av Europas största konsultbyråer inom infrastruktur och trafik. En är att ”spåran” lämpar sig väl i städer där utrymmet är begränsat. Kombinationen med cykling och gång är fungerande. Både i Finland och i utlandet har värdet ökat på fastigheter längs spårvägen.

Tammerfors fattade beslut om spårväg år 2016. Fem år senare var nästan hälften av bostadsbyggandet klart då siktet ursprungligen var ställt på år 2040. Samma gäller affärsfastigheter – det har redan byggts mer än man tänkte att skulle ske inom 25 år.

I norska Bergen uppskattas att en krona som investerats i spårvägen hämtat 10-12 kronor som investeringar längs Bybanen.

Enligt Destia hämtar spårvagnen kunder till städernas köpcentrum: Det är inte en tillfällighet att stora kommersiella intressen möts där spårvägar och affärscentrum finns.