Många vill helst hit. Foto: Tammerfors stad, Laura Vanzo

Den överlägset populäraste bosättningsorten i landet – hela 38 procent av alla finländare kunde tänka sig att bo i Tammerfors, enligt en enkät som Taloustutkimus har gjort. Helsingfors är god tvåa på listan.

En dryg tredjedel av finländarna eller 33 procent kunde tänka sig att flytta till huvudstaden. Finlands äldsta stad kvalar in som den tredje populäraste orten. Upp till 29 procent av landets befolkning kunde överväga att slå ned sina bopålar i Åbo.

De tre populäraste städerna har vardera stärkt sin dragningskraft med två procentenheter sedan den senaste enkäten 2022.

– Ungefär ett hundratal av alla kommuner har stärkt sin attraktionskraft sedan den senaste enkäten medan 70 kommuner backar aningen i popularitet. Resten av landets kommuner har i stort sett samma procentandelar som för två år sedan, säger forskningschef Timo Myllymäki på Taloustutkimus.

En fungerande vardag viktigast

Det överlägset viktigaste lockbetet för flyttningsbenägna finländare är tillgången på bostäder. Hela 63 procent uppger att tillgången på en lämplig bostad till en rimlig kostnad är det som väger tyngst i vågskålen. Upp till 47 procent av dem som svarade på enkäten uppger att ett nytt jobb på orten är viktigast.

– I takt med att allt fler finländare distansarbetar har den fysiska arbetsplatsen och kontoret förlorat betydelse. Den här utvecklingstrenden syns tydligt i vår enkät, men också i platsannonser där arbetsgivarna allt oftare nämner möjligheten att jobba på distans. I den här kontexten har det mindre betydelse var arbetsplatsen finns, säger Myllymäki.

Tillgången på konkurrenskraftiga jobb och arbetsgivare på orten är viktigast för åldersgruppen 30–49 medan jobbens dragningskraft minskar i betydelse från och med 50-årsåldern.

– Det allra viktigaste kriteriet i valet av en ny hemort verkar vara en fungerande vardag där man kan bosätta sig i ett trevligt bostadsområde, pengarna räcker till, kollektivtrafiken fungerar och kommunens grundläggande service fungerar väl.

Många uppskattar friluftsliv. I Helsingfors är naturen nära. Foto: Helsingfors stad, Heiko Muller.

Helsingfors och Vasa toppar den svenska listan

Taloustutkimus enkät gjordes i slutet av fjolåret och besvarades av cirka 3700 personer i åldern 15–79. Omkring 200 av dem som svarade på enkäten är svenskspråkiga.

Den finlandssvenska listan på de populäraste boningsorterna avviker från enkätens resultat. De svenskspråkiga finländarnas lista toppas av Helsingfors, Vasa, Mariehamn, Åbo och Esbo, åtföljda av Borgå, Jakobstad och Korsnäs.

– Då vi tittar på de tvåspråkiga kommuner som lockar till sig både finsk- och svenskspråkiga invånare klarar sig Helsingfors, Esbo, Borgå, Grankulla, Vasa, Hangö och Raseborg bäst.

Timo Myllymäki understryker turismens betydelse i framväxten av de associationer och uppfattningar som gemene man och kvinna har om en specifik kommun.

– Enkäten visar att många kunde tänka sig att flytta till små kommuner i glesbygden i till exempel Lappland. Många valde att distansjobba i små kommuner under coronapandemin. Mycket tyder på att de här erfarenheterna har gett upphov till ett bestående intresse för att bosätta sig i glesbygden.

Enligt enkäten har de flesta flyttat minst 4–5 gånger i sitt liv. Endast 18 procent av finländarna uppger att de aldrig har flyttat tidigare.

– Cirka 11 procent av finländarna planerar att flytta inom ett år medan 15 procent kan tänka sig att flytta inom de närmaste åren. Ungefär hälften av dem som överväger att flytta har en annan kommun än den nuvarande hemkommunen i åtanke, säger Myllymäki.