Sorgflaggning i Valkeakoski. Foto: Kuntalehti

Stadsdirektör Minna Uschanoff svarar i telefon mitt under ett krismöte.

– När jag hörde talas om flickans död hoppades jag att det bara var ett rykte och att det inte hade hänt på riktigt, säger hon chockad.

– Vi har beredskapsplaner och krisprotokoll som omedelbart togs i bruk, men ja, det här har påverkat oss alla på mycket starkt, säger Uschanoff, mor till tre döttrar.

Läs mera, Svenska Yle 27.5.2024: Ny information om dråpet på 15-åringen: Misstänkta 18-åringen villkorligt frigiven från en tidigare dom

Stadsdirektören säger att hon fick veta om händelsen innan polisens officiella tillkännagivande på lördagen, då en medlem av stadens ledningsgrupp informerade Uschanoff om det skedda.

– Även om det fortfarande var obekräftad information vidtog vi omedelbara åtgärder. Jag nådde alla relevanta parter inom några minuter och vi var igång omedelbart.

Hon kan inte minnas någon liknande situation under sin karriär.

– När coronapandemin var som värst vande vi oss vid kommunikation med låg tröskel och upprätthöll på sätt och vis konstant kriskommunikation.

Foto: Kuntalehti.

Känslor är tillåtna

Minna Uschanoff döljer inte sin egen sorg och uppmuntrar inte heller arbetsgemenskapen att göra det.

– Ja, detta påverkar oss alla mycket djupt. I en liten stad känner vi varandra och det här kommer oundvikligen nära oss. Det är viktigt att vi som i stadens ledning arbetar frågan också får utrymme att visa våra känslor.

Staden har varit öppen och proaktiv i kommunikationen om vad som har hänt, både till media och till invånare och familjer. Från början har krisgruppen också involverat bland annat församlingen, välfärdsområdet och tredje sektorn.

– Det är viktigt att hålla kontakten bred och ha låga trösklar.

Marena Kukkonen, chef för krisverksamheten och psykoterapeut vid Mieli ry, anser att Valkeakoskis omedelbara hantering av situationen och delandet av känslor i stadens arbetsgemenskap och arbetsgrupper var mycket bra.

– Det är fint att se att staden också i hanteringen av den här processen har tagit ställning för att det är okej att visa sina känslor. Om man gråter ska man få gråta, oavsett om man är ledare eller inte. Känslor är naturliga och det är inte lönt att fokusera på att dölja dem. Men själva situationen kan hanteras på ett sakligt och bestämt sätt.

Var tillgänglig

Enligt Kukkonen är kommunikation en viktig del av krishanteringen. Kommunikation handlar också om att vara tillgänglig – oavsett om det handlar om lärare, ungdomar, föräldrar eller stadsteam.

Kukkonen betonar också att en aktiv och öppen kommunikation från myndigheternas sida kan ge rätt information, till exempel på sociala medier eller för att motverka rykten som annars lätt kan spridas bland stadens invånare.

– Det är viktigt att vara tillgänglig och visa att du kan prata med mig, jag lyssnar. Vi har ofta ett medfött behov av att lösa saker, hantera våra känslor och gå vidare, men i situationer som denna, där det finns en stark känsla av chock, måste vi ge människor tid att komma till oss och öppna sig om de behöver det, betonar Kukkonen.

Hur lång tid tar det att hantera en kris? När är det dags att släppa taget och gå vidare till andra frågor? I Valkeakoski kommer händelsen att diskuteras på krismöten i dag, måndag, och i olika arbetsgrupper under hela veckan.

– Den ena kan behöva stöd längre än den andra. Den ena kommer att hantera situationen på egen hand, den andra kommer att behöva en grupp. Det är viktigt nu att kunna vara flexibel som arbetsgemenskap, för även om det är myndigheterna eller cheferna så behövs det stöd.

Kukkonen betonar vikten av den tredje sektorn, både när det gäller att hjälpa ungdomar och som en del av och ett stöd för krisarbetet i staden och skolorna. För att stärka känslan av trygghet betonar hon närvaro – en trygg vuxenvärld där känslorna syns men inte tar över när den unga behöver stöd.

– Tredje sektorn ger ovärderligt stöd, vilket också kan minska trycket på staden i situationen.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Kuntalehti 27.5.2024