Polisen och andra myndigheter utreder det omfattande dataintrånget. Foto: Helsingfors stad

Enligt Helsingfors stad kan gärningsmannen för dataintrånget ha fått tillgång till mera omfattande uppgifter om personer som använt fostrans- och utbildningssektorns tjänster än vad som tidigare bedömts.

Staden har uppgifter om personer i läropliktsålder i Helsingfors och om deras vårdnadshavare. Innehavet av uppgifter grundar sig på kommunens skyldighet att övervaka att läroplikten fullgörs, heter det i pressmeddelandet från i dag. Dessa uppgifter fanns på den nätverksenhet hos staden som var föremål för dataintrånget.

Till de potentiella grupperna hör även alla elever som sökt till intensifierad undervisning och elever i hemundervisning i Helsingfors. Eventuellt berörs också elever och studerande som bor i Helsingfors, men studerar på annan ort.


Allt detta kan ha läckt ut

På nätverksenheten fanns följande uppgifter om elever och studerande födda i Helsingfors åren 2005–2018 och deras vårdnadshavare:

Barnets och vårdnadshavarens personbeteckningar.

Barnets och vårdnadshavarens adressuppgifter (inga telefonnummer, inga e-postadresser). Personer som har en spärrmarkering: inga adressuppgifter, telefonnummer eller e-postadresser.

Barnets modersmål.

Barnets nationalitet.

Barnets trossamfund (precis som v.lu. / ortodoxa / registrerade religiösa samfund / icke-religiösa).


Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att dataintrånget berör cirka 150 000 elever och deras vårdnadshavare. Som staden tidigare meddelat omfattas även hela stadens personal, cirka 38 000 anställda, av dataintrånget.

– Vi fortsätter utredningsarbetet och samarbetet med myndigheterna och informerar när utredningen framskrider. Tillsammans med andra myndigheter rekommenderar vi att man aktivt skyddar sina personuppgifter redan i detta skede, även om dataintrångets omfattning fortfarande utreds, säger kanslichef Jukka-Pekka Ujula.