Fullmäktige har godkänt pensioneringar, permitteringar och uppsägningar som metoder när Kaskö ska spara. Men det behövs mera, säger förvaltningsdirektör.

Kaskös samarbetsförhandlingar kommer knappast att kunna slutföras inom mars månad, som fullmäktige beslöt i fjol.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Det här på grund av att sparkraven kräver strukturella förändringar som är svåra att genomföra och vars effekt är svår att mäta, säger Kaskös förvaltningsdirektör Margit Kaseva.

Det var i november som fullmäktige beslöt att staden ”omedelbart” inleder samarbetsförhandlingar. Det här efter att bokslutet för 2018 visat ett underskott på knappt 1,4 miljoner euro och att prognosen för 2019 såg ännu mörkare ut.

Samarbetsförhandlingarna omfattar stadens hela personal – alltså kring 90 personer – och ska resultera i 10–20 färre årsverken. Det målet ska nås genom deltidsanställningar, permitteringar, uppsägningar, ändringar av personalens arbetsbeskrivning och ”externalisering”.

Svårt att hitta inbesparingar

Kaseva säger att man fått in förslag från de olika enheterna i staden om hur Kaskö kan spara 800 000 euro, som är målet. Dessa utgör grunden för en beredning som görs under stadsdirektör Minna Nikanders ledning, och som stadsstyrelsen sedan tar ställning till.

Inofficiellt sker det här redan 9.3, och målet är fortfarande att ett beslut ska kunna tas inom mars.

– Men det finns en stark misstanke om att vi inte hinner.

Orsaken är dels att personal inom förvaltningen har varit frånvarande och att tjänsten som ekonomidirektör har varit obesatt, dels för att det visat sig vara svårt att hitta inbesparingar som motsvarar 10–20 årsverken, säger Kaseva.

Varför?

– Därför att vi redan har en liten personal och för att vi ska kunna genomföra större inbesparingar krävs strukturella åtgärder. Dessa är svåra att bedöma. Det är till exempel svårt att säga hur mycket vi tjänar på att köpa tjänster som vi i dagsläget producerar själva. Vi kommer inte att klara sparmålet inom ett år utan måste tänka mera långsiktigt.

Betyder det att åtgärder som fullmäktige beslöt om i november – deltidsanställningar, permitteringar och uppsägningar – är för kortsiktiga?

– Ja, så är det.

Situationen påverkar personalen

Möjligheten att köpa tjänster istället för att producera dem själva hänger ihop med förslaget att se över personalens arbetsbeskrivning, säger Kaseva. Om Kaskös sätt att verka förändras kan dessa arbetsbeskrivningar genomgå större eller mindre förändringar.

Hon gissar att alla förslag inte kommer att få ett politiskt stöd, men avsikten är att hitta konsensus genom den politiska diskussionen.

Om tidtabellen inte håller, finns det en risk för att det här fortgår in på hösten?

– För personalens del är det inte önskvärt att det här drar ut på tiden. Därför är det viktigt med ett beslut.

Hur mår personalen?

– Nog märker man att det påverkar arbetsklimatet. De signalerna får ledningsgruppen från personalen.