Kriterierna för kriskommuner förnyas. En arbetsgrupp föreslår att själva kriskommunförfarandet kvarstår, med att de ekonomiska nyckeltalen som definierar en kriskommun ska ändras genomgående.

– Kriterierna skulle inte bli strängare utan bättre, konstaterar Henrik Rainio, tf direktör för Kommunförbundets kommunekonomiska enhet. De nya kriterierna beskriver kommunens ekonomi bättre än de gamla.

Underskott i koncernbalansräkningen per invånare ska fortfarande vara ett ”superkriterium”, som ensamt kan ge upphov till ett utvärderingsförfarande. Gränsvärdena föreslås kvarstå oförändrade, dvs. för det senaste koncernbokslutet är gränsvärdet 1 000 euro och för det föregående 500 euro.

I Torgbloggen analyserar Henrik Rainio förslaget till kriskommunskriterier. Förslaget går nu till kommunerna på remissrunda.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *