Permitteringarna genomförs från och med juni. Perioden kan förlängas till april nästa år.

Kommunstyrelsen i Mörsköm beslöt i måndags att kommunens personal kan permitteras i en eller två veckor under tiden 1.6–31.12. Om nödvändigt kan permitteringar genomföras ändra fram till 30.4 nästa år.

Permitteringarna omfattar 37 heltidsanställda, men inte deltidsanställda eller de uppsökande ungdomsarbetarna.

I kommunens åtgärdsplan ingår också att undvika semesterpenningskulder, och det är inte möjligt att byta semesterpenningen till ledig tid. Oavlönad ledighet istället för semester är heller inte möjligt.

Visstidsanställda eller säsongsarbetare används inte under permitteringarna, såvida det inte finns ersättande arbetskraft inom kommunen.

Mörskom har också en resursbank genom vilken anställda har fått nya uppgifter. De fortsätter med sina nya uppgifter fram till permitteringsperioden.

Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen uppskattar att coronaepidemin orsakar kommunen ett underskott på 730 000 euro.

Läs mer om hur coronakrisen drabbar de tvåspråkiga kommunerna här.