Så drabbade coronaviruset de tvåspråkiga kommunerna – kolla läget i din egen kommun

    8.5.2020
    8.5.2020

    I mitten av april kartlade Kommuntorget coronakrisens konsekvenser i de tvåspråkiga kommunerna. Samarbetsförhandlingar, permitteringar, omplaceringar och budgetunderskott är vardag för de flesta.