Det är både möjligt och ändamålsenligt att slå samman den kommunala och privata sektorns pensionssystem. Detta konstaterar social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma arbetsgrupp i sin rapport.

Arbetsgruppen har utrett skillnader mellan pensionssystemen. Fördelen med en sammanslagning av pensionssystemen är att riskerna fördelas på bredare axlar. 

Efter sammanslagningen skulle arbetstagarna i både den privata sektorn och kommunala sektorn försäkras inom samma pensionssystem enligt lagen om pension för arbetstagare. 

Enligt Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen är det med tanke på kommunsektorn särskilt viktigt att kommunsektorns pensionsavgifter hålls på samma nivå som i den privata sektorn efter en lång övergångsperiod.

 Detta är ett viktigt budskap för alla som har oroat sig för kommunarbetets framtid. Framöver har kommunerna möjlighet att teckna pensionsförsäkring för personalen efter konkurrensutsättning, säger Kietäväinen.

Tar lång tid att verkställa

Enligt utredningen har sammanslagningen ingen inverkan på pensionerna för de personer som nu får pension. Reformen skulle heller inte inverka på arbetstagarnas eller pensionstagarnas pensionsavgifter, pensionstillväxten, pensionsindexen eller pensionsåldern.

Konkurrensen mellan pensionsanstalter skulle öppnas. De kommunanställda och arbetsgivarna inom privat sektor skulle fritt få välja var de ordnar sina anställdas pensionsskydd.

Kietäväinen säger att det är viktigt att ett politiskt beslut om att inleda lagberedningsarbetet för sammanslagningen fattas så snart som möjligt, eventuellt i samband med regeringsförhandlingarna. 

– Tillräckligt lång tid måste reserveras för verkställigheten av reformen redan enbart på grund av de ändringar som krävs i datasystemen och registren samt på grund av de omfattande ändringar som förutsätts med anledning av investeringsrisken som liknar den i den privata sektorn.

– Enligt arbetsgruppens preliminära utkast kunde reformen genomföras 2027, vilket är yttersta minimum ur Kevas synvinkel, säger Kietäväinen.

Finansministeriets rapport i sin helhet (på finska)

Kevas pressmeddelande

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *