Efter många goda år står Kimitoön nu inför kalla fakta som visar att intäkterna inte täcker kostnaderna för kommunens verksamhet, säger kommunen i ett pressmeddelande

Nu ska kommunen ta ett aktivt grepp för att på lång sikt kunna trygga kommunens självständighet och goda servicenivå.

Beslutsfattarna har under ett budgetseminarium diskuterat möjliga åtgärder som kan anpassa verksamheten till de negativa ekonomiska utsikterna. 

– Bättre att agera än att reagera i efterskott. Mellan politikerna råder en bred samsyn, vi tar de ekonomiska signalerna på allvar och känner ett stort ansvar för att lösa utmaningarna tillsammans säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist

Olika sparåtgärder utreds

Kommundirektör Anneli Pahta konstaterar att Kimitoön har tuffa beslut framför sig.

– Alla verksamhetsområden kommer noggrant att genomlysas. Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetramen för 2019 och förvaltningarna jobbar nu med att ta fram alternativa förslag som gör att verksamheten hålls inom den angivna ramen.

Arbetet har just påbörjats och några beslut har ännu inte fattats. Olika alternativ och förslag om strukturella förändringar har diskuterats och kommer nu att utredas av kommunens tjänstemän. Under arbetets gång kommer säkert också andra alternativa sparåtgärder att komma fram.

Budgetförslaget för 2019:

  • Skatteintäkter  23 825 000 €
  • Statsandelar. 21 105 000 €
  • Verksamhetsbidrag 44 005 000 €
  • Årsbidrag  725 000 €
  • Avskrivningar 3 900 000 €
  • Underskott  3 010 000 €

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *