Kommunernas nedskärningar av service och personal bekymrar JHL-facket. Ordförande Päivi Niemi-Laine är oroad över kommunernas iver att skära ned servicen och minska personalen.

Flera kommundirektörer har i en färsk enkät varnat om att reformen av social- och hälsovården kommer att leda till ytterligare uppsägningar.

– På det här sättet undantränger man det faktum att kommunerna enligt grundlagen är skyldiga att ordna tjänster för sina invånare, säger Niemi-Laine.

Kommunerna kan inte fungera på kommersiella grunder, påpekar hon.

– Det är speciellt viktigt att tänka ut hurdana konsekvenserna är för samhället om medborgarna blir utan tjänster och arbetslösheten ökar.

Kommunerna tappar majoriteten av sina intäkter i vårdreformen. Kommundirektörerna har i flera omgångar varit tveksamma till hur kommunernas intäkter ska räcka för att täcka alla de tjänster som blir kvar på kommunernas ansvar.

Regeringen måste enligt Niemi-Laine se till att kommunerna kan sköta sina uppgifter när vårdreformen träder i kraft

– Kommunernas ekonomi får inte lämnas åt sitt öde. I vårdreformen ska kommunerna få starta från rent bord och ges tillräckliga finanser för att sköta sina skyldigheter.

I kommunerna bereds nu nästa års budgeter. De föreslagna servicenedskärningarna har motiverats med att arbetsmarknadens konkurrenskraftsavtal tvingar kommunerna att skära i sin service. Enligt Niemi-Laine stämmer detta inte.

– Sipiläs regering gav ett tydligt löfte om att konkurrenskraftsavtalets återverkningar ska kompenseras till kommunerna så att kostnaderna inte ökar.
JHL är ett fackförbund för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *