Fackförbundet JHL:s representantskap har godkänt förhandlingsresultaten för kommunsektorn. JHL har dock villkorat sitt ja.

Beslutet att godkänna konkurrenskraftsavtalet fattades i JHL:s extra representantskapsmöte i Helsingfors på tisdag efter en omröstning där rösterna föll 71 – 40.

– Vi är tudelade inom förbundet men vi måste kunna förhandla. Av två vågskålar måste vi välja det mindre dåliga alternativet, eftersom regeringen säkert har ett ännu värre kort i bakfickan, säger Mikaela Luoma, medlem i JHL:s representantskap.

De preliminärt godkända förhandlingsresultaten gäller det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för timanställda.

– Facket är förstås inte ute efter att försämra, men detta var ett måste. Förhandlarna har gjort ett utmärkt jobb, säger Luoma.

Beslutet att godkänna avtalet är villkorligt. Beslutet träder i kraft om alla arbetsmarknadens centralorganisationer konstaterar att antalet godkända tjänste- och arbetskollektivavtal enligt konkurrenskraftsavtalet ger tillräcklig täckning, om de konstaterar att regeringens åtgärder är tillräckliga och om centralorganisationerna under dessa villkor godkänner konkurrenskraftsavtalets ikraftträdande. Därtill krävs att de planerade ändringarna i arbetslöshetsskyddet bereds på trepartsbasis.

Läs också:

Kommunsektorn nådde avtal

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *