Staden ändrar också i rask takt förvaltningsstadgar, för att möjliggöra möten på distans.

Coronaepidemin får troligen Grankulla att bromsa planerade investeringar, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

– Bristen på material och olika komponenter från bland annat Kina och personalbrist riskerar att vi hamnar i avtal som entreprenören inte klarar av att genomföra i tid. Det här kan leda till tilläggskostnader, säger Masar.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Det handlar om både större och mindre investeringar, fortsätter stadsdirektören. Grankulla tvingas bland annat ta timeout för Kasavuori skolcenters hustekniska arbeten.

En hur stor investering rör det sig om ekonomiskt?

– Totalt sett har vi en investeringsbudget på cirka 9,3 miljoner euro år 2020. Det är ännu svårt att i detta läge förutspå hur stor del av den kan genomföras.

– Det är synd att vi tvingas skjuta på planerade investeringar, men vi är tvungna att minimera riskerna.

Masar tillägger att investeringarna ännu måste diskuteras med de beslutande organen och vidare inom stadens ledningsgrupp.

Stadgeändring på gång

När Kommuntorget intervjuar Masar beskriver han situationen i Grankulla som rätt bra. Det finns bekräftade fall av coronasmitta i Grankulla, men de har inte än så länge överbelastat hälsovården.

Hälsostationen har också vidtagit åtgärder enligt myndigheternas riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Det samma gäller vårdenheten Villa Breda. Redan innan regeringen gick ut med att besöksförbud råder på serviceboenden för äldre slutade Villa Breda med den lunchservering som varit öppen för allmänheten.

– Där rör sig bara personal nu, med tanke på att det är där, och inom hemvården, som de flesta inom riskgruppen finns. Jag upplever trots allt att Grankullaborna har behållit lugnet. Jag har inte nåtts av allt för många oroliga kommentarer av invånarna.

Situationen skyndar även på förändringar i stadens förvaltningsstadga. Grankulla har planerat att ändra stadgan så, att beslutsfattande möten kan hållas på elektronisk väg. De planerna har nu prioriterats. Stadsstyrelsen godkände 17.3 en ändring i stadgan och fullmäktige behandlar ärendet idag, 23.3.

Masar säger att det är främst för stadsstyrelsen och utskotten som möten på distans kan hållas. Man kommer också att flytta samtliga möten till Villa Junghans, där förtroendevalda kan sprida ut sig i den stora salen på säkert avstånd från varandra.

– Det är också möjligt att vi håller möten där några deltar på elektronisk väg, och några är fysiskt på plats. Jag har också bett föredragande tjänstemän och nämndordföranden att bedöma vilka möten som skjutas fram.

Vackra fraser men inga åtgärder

Klart är, att stadens personal inom social- och hälsovården och förvaltningen kommer att ha händerna full en lång tid framöver. Masar säger att större ärenden, som till exempel särlösningen för Nyland i social- och hälsovårdsreformen, inte behöver läggas på is, men att statsmakten gör klokt i att inte sända ut förfrågningar och enkäter till kommunerna.

– Den allmänna tidtabellen för de planerade nya landskapen är tajt så det är bra om det inte blir totalstopp i beredningen. Men den kommer säkert att gå på sparlåga de närmaste veckorna.

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så är det klart att epidemin orsakar tilläggskostnader, säger Masar. I dagsläget är det svårt att skilja dessa från stadens allmänna kostnader, men Masar hoppas att regeringen kommer med stödåtgärder som underlättar.

– En tillfälligt höjd samfundsskatt kan vara en möjlighet, även om utfallet av den blir olika i olika kommuner. Regeringen kan också, via statsandelssystemet, komma med direkta tilläggsanslag till social- och hälsovården. Dessa kunde beräknas enligt invånarantal eller åldersstruktur, en sådan modell vore rättvis.

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) kunde på dagens presskonferens inte ge några konkreta löften om stödåtgärder. Hur ser du på regeringens agerande gentemot kommunerna?

– Vi har fått sympati och vackra fraser, men inget konkret. Ifall stödåtgärderna inte konkretiseras snart, kommer det att leda till en hel del permitteringar och möjligen uppsägningar inom kommunerna, på grund av det redan sedan tidigare svåra ekonomiska läget kommunerna varit i.