​Före jul samlades alla riksdagspartiernas ledare till en tv-debatt under rubriken Vad händer med välfärdstjänsterna – räddar regeringens strukturpaket kommunerna ur knipan?
Som tittare hade jag önskat mig tydliga åsikter och reella åtgärdsförslag av partiledarna. Samma sak önskade sig kommundirektörerna då de nyligen blev tillfrågade om sina tankar kring strukturpaketet. De konkreta förslagen lyste dock med sin frånvaro under debatten.
Det som fastnade i minnet var att partiledarna var förvånansvärt överens, och att åldringsvården var det tema som fick allra mest uppmärksamhet. Finlands befolkning åldras snabbt och kommunernas skuldbörda har tredubblats de senaste tio åren. Det är inte en gynnsam kombination.

Representanterna för både regeringspartierna och oppositionen kunde enas om att vi i framtiden bör satsa mer på närståendevård, hemtjänst och vård i hemliknande förhållanden. Flera undersökningar har visat att äldre människor vill bo hemma eller i en hemliknande miljö så länge som möjligt. Att det skulle spara samhället stora pengar är antagligen en viktigare morot för partiledarna. Men hur mycket pengar man i praktiken skulle spara är ännu oklart.
Vad innebär allt detta för dig och mig? Jag tror att det innebär att vi alla inom en snar framtid kommer att få ta ett större ansvar för oss själva och våra anhöriga.

Regeringen kommer under våren att försöka fylla i luckorna i strukturpaketet. Många viktiga beslut måste fattas – beslut som rör oss alla. Det är inget lätt arbete, för inbesparingarna måste göras: någonstans måste pengarna tas.
För kommunernas del är sitsen mycket svår. Ska man använda osthyveln och hyvla jämnt över hela kakan? Eller borde man freda vissa tjänster på bekostnad av andra?
Jag föreslår följande: frys löneutgifterna 
i kommuner med ett svårt ekonomiskt läge 
i några år framöver. Det här förutsätter lokala sparavtal. Lyckas vi med det, kan vi behålla arbetsplatserna och nivån på välfärdstjänsterna. Det svider, men eftersom lönerna är den största utgiften för kommunerna, skulle det hämta de behövda inbesparingarna. Vi kunde alla dra vårt strå till stacken för att få kommunernas ekonomi på fötter.

ANNA HÖGSTRÖM
Redaktionschef, Finlands kommuntidning

Ledare i Fikt 1/2014

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *