Efter landskaps- och vårdreformen minskar kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur stora ska statsandelarna vara då? 

Finansministeriet inleder en förstudie om hur kommunernas statsandelssystem borde utvecklas efter landskaps- och vårdreformen.

I och med reformen minskar kommunernas lagstadgade uppgifter och största delen av den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice överförs till landskapen. 

Eftersom verksamhetsmiljön genomgår stora förändringar finns det även fog för att utveckla statsandelssystemet, vars viktigaste mål är att balansera finansieringen av lagstadgade kommunala uppgifter och säkerställa kommunernas grundläggande tjänster.

– Efter landskaps- och vårdreformen kommer tyngdpunkten hos kommunal basservice att riktas mot förskolepedagogik, undervisnings- och biblioteksväsendet samt främjandet av hälsa och välfärd. Vi måste se till att kommunerna även i fortsättningen har faktiska förutsättningar att ordna dessa viktiga grundläggande tjänster, sade minister Anu Vehviläinen på torsdagen på ett seminarium för kommunala beslutsfattare.

Till näst kommer finansministeriet att tillsätta ett sekretariat som genomför förstudiet om behoven att utveckla statsandelssystemet. I samband med förstudiet ordnas även flera workshoppar dit samarbetsgrupper bjuds in och kommunernas åsikter kartläggs genom en enkät i januari. 

Förstudiet ska bli klart före början av mars. Presentationsmaterialet (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *