Kommunförbundet har skapat ett nytt verktyg i Excel-form som hjälper kommunerna att kalkylera vård- och landskapsreformens effekter på ekonomin. ”Ekonominyckeln” är skräddarsydd för varje enskild kommun.

Hittills har det funnits rätt få kommunspecifika kalkyler om vård- och landskapsreformens effekter på penningströmmarna mellan kommuner, stat och landskap. Finansministeriets kalkylmodell på webbsajten alueuudistus.fi har varit den viktigaste informationskällan.

Kommunförbundets ekonominyckel kompletterar Finansministeriets kalkyler och visar effekterna för varje enskild kommun på resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen år 2019. Vid sidan av de enskilda posterna innehåller Excel-kalkylerna dessutom kommentarer som hjälper de ekonomiansvariga att beakta olika faktorer som förändras till följd av reformerna. Det underlättar planering och budgetering.

När reformerna överför ansvaret för bland annat social- och hälsovården till landskapen minskar kommunernas kostnader med över hälften. Samtidigt flyttas klientavgifter över till landskapen. Kommunernas intäkter från kommunalskatten minskar, liksom intäkterna från samfundsskatten och statsandelarna. Den exakta omfattningen är inte klar i detta skede, utan storleken på de olika posterna preciseras i flera etapper ända tills reformerna träder i kraft.

Också de mekanismer som ska jämna ut skillnaderna mellan olika kommuner i samband med reformerna, såsom övergångsutjämningen, preciseras under de närmaste åren. Därför uppdateras Excel-verktyget kontinuerligt.

Ekonominyckeln finns på svenska på Kommunförbundets webbsajt här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *