Jukka-Pekka Ujula hade en förvärvsinkomst på 160 000 euro och utöver detta en kapitalinkomst på 20 000 euro i fjol, enligt Skatteförvaltningens statistik.

Ujula avgår om några veckor som Borgå stadsdirektör efter att ha lett staden i 14 år. Han tillträder som ny kanslichef vid Helsingfors stad i början av december. 

Ujula är tätt följd av kommundirektörerna Mikael Grannas i Sibbo, Denis Strandell i Hangö och Christoffer Masar i Grankulla som alla tre hade en förvärvsinkomst på 150 000 euro i fjol. Strandell går i pension i år. Processen med att rekrytera hans efterträdare pågår. 

Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och Kyrkslätt tidigare stadsdirektör Tarmo Aarnio hade bägge två förvärvsinkomster på 140 000 euro i fjol. Aarnio avgick efter 22 års tjänst i december i fjol på grund av bristande förtroende mellan Aarnio och kommunens förtroendevalda. 

Ingås kommundirektör Robert Nyman hade en förvärvsinkomst på 110 000 euro i fjol. Till samma lönekategori hör Lojo stadsdirektör Pasi Perämäki och Sjundeå kommundirektör Juha-Pekka Isotupa som hade förvärvsinkomster på 110 000 euro respektive 111 000 euro. Isotupa hade därtill en kapitalinkomst på 9 000 euro.  

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman som tillträdde sitt jobb den första juli i fjol hade en förvärvsinkomst på 100 000 euro. Pyttis kommundirektör Terhi Lindholm brottas i samma serie med en förvärvsinkomst på 100 000 euro plus en kapitalinkomst på 20 000 euro. 

Lönenivån verkar inte korrelera med antalet invånare i kommunerna. Till exempel Ingå har färre än 5600 invånare medan Lojo har cirka 46 000 invånare. Pyttis har enligt färsk statistik drygt 5100 invånare medan Raseborg har knappt 28 000 invånare.  Varken Lappträsk kommundirektör Jarkko Sorvanto eller Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen hittas i listan på personer med en total inkomst som överstiger 100 000 euro i fjol. Vuorinen avgick som kommundirektör i december i fjol och antog i stället utmaningen som säkerhetsdirektör i välfärdsområdet i västra Nyland. Vuorinen efterträddes av Esa Ukkola