Antalet pendlare från kranskommunerna till huvudstadsregionen har efter en lång trend av uppsving nu plötsligt börjat avta. ­– Kanhända är det så att folk har tröttnat på långa arbetsresor, säger Markku Hyypiä, sakkunnig på Nylands förbund.

För ett år sedan lämnade Lotta Westermarck med familj storstan och flyttade ut till en liten röd stuga i idylliska Gamla stan i Borgå. Både hon och maken André Sumelius pendlade in till Helsingfors centrum. Men i höstas valde de att flytta tillbaka till Helsingfors.

– Pendlandet kändes okej så länge jag höll på med det. Men när det var över kändes det jätte skönt. Som förälder vill man maximera tiden med familjen. Då är det bra med korta arbetsresor, säger Westermarck.

Fakta

  • Enligt Statistikcentralens senaste arbetskraftsundersökning kommer 60 procent av pendlarna till huvudstadsregionen från Helsingforsregionens kranskommuner  Hyvinge, Järvenpää, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.
  • Över hälften av invånarna i Kyrkslätt, Sibbo, Nurmijärvi och Kervo jobbar i huvudstadsregionen.
  • Allt färre pendlare åker också bil till huvudstadsregionen. Ändå görs över hälften av resorna fortfarande med bil.
  • Allt fler åker däremot kollektivt, både de som pendlar från kranskommunerna till huvudstadsregionen och de som åker inom metropolområdet. Förhöjningen är två procentenheter.
  • Också andelen som cyklar till jobbet har stigit de senaste åren.

Se på kommunkartan

Hon är inte den enda som resonerar så. Tidigare ökade antalet arbetspendlare stadigt men under de senaste åren har det plötsligt skett en förändring. Enligt en färsk rapport från Statistikcentralen sjönk antalet pendlare från kranskommunerna till huvudstadsregionen i fjol till drygt 119 0000 personer. Det är 6 procent färre än året innan. I synnerhet pendlingen bland de som kommer lägre ifrån Helsingforsregionen har minskat kraftigt, 13 procent jämfört med året innan. Också pendlingen i motsatt riktning minskade.

Markku Hyypiä, sakkunnig på Nylands förbund, tycker det är anmärkningsvärt att pendlingen till huvudstadsregionen nu plötsligt avtagit.

– Invånarantalet har stigit kraftigt de senaste åren både i Helsingfors och i Esbo. Antalet jobb har också ökat i huvudstadsregionen och övriga Nyland medan de minskat i resten av landet. Logiken borde ju vara att det här skulle synas i antalet fler pendlare. Kanhända är det så att folk har tröttnat på långa arbetsresor, säger Hyypiä.

På Helsingforsregionens miljöcentral är man inne på samma linje.

– Vi har inte forskat i orsakerna till varför pendlingen minskat och kan bara gissa oss fram. Åtminstone beror det inte på att antalet arbetsplatser har minskat. Kanske beror det minskande antalet pendlare på att folk vill bo närmare arbetsplatsen. Familjer väljer ofta hellre att bo lite trängre men centralt än i egnahemshus i periferin, säger Vilja Tähtinen, specialist på regioninformation på Helsingforsregionens miljöcentral, HRM.

Samtidigt som pendlingen från kranskommunerna till huvudstadsregionen har minskat väntas det bli vanligare att långpendla. Det här eftersom det finns ett tryck på att folk ska vara beredda på att ta emot jobb också längre ifrån hemorten. Pendlandet påverkar familjelivet och kan tära på parförhållandet.

– En stor svensk undersökning visar att skilsmässofrekvensen ökar märkbart bland dem som långpendlar. I synnerhet de första åren är kritiska. Efter några år av pendlande tycks ändå risken för skilsmässa minska då paren lär sig hitta olika lösningar för att få vardagen att fungera, säger Barbara Bergbom, äldre expert på Arbetshälsoinstitutet.

Hon påpekar att en lång arbetsväg är både psykiskt och fysiskt ansträngande.

– Har man möjlighet att distansjobba så underlättar det situationen betydligt, säger Bergbom.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *