Finlands minsta kommun Sottunga riskerar att upphöra som självständig kommun. I nästa åländska kommunalval som hålls hösten 2019 väljs inget nytt fullmäktige i Sottunga, ifall Ålands finansminister Mats Perämaa får som han vill. Sottungas kommunsekreterare Kenneth Lundström är inte lika säker.

–  Vi vill helst invänta resultatet av kommunutredningen innan vi går vidare, säger Lundström.

Orsaken till att Sottungas öde ligger i vågskålen är kommunens svaga ekonomi. Finansminister Mats Perämaa som har uttalat sig i tidningen Nya Åland anser att de ekonomiska problemen inte är ”av övergående natur”. Därför stöder han en upplösning av nuvarande kommun.

Enligt Perämaa visar situationen på Sottunga svagheten och sårbarheten i dagens små kommuner. Det är inte hållbart att ha kommuner med hundra invånare, påpekar Perämaa.

–  Efter den här mandatperioden kommer Sottunga att upphöra som självständig kommun, säger Perämaa i Nya Åland och tillägger att det är den enda tänkbara lösningen.

2016-09-kommuntorget-sottunga-facebook

Kommunsekreteraren Kennet Lundström är enig med Perämaa om att kostnadsutvecklingen i Sottunga inte är hållbar på sikt. Kostnaderna för äldreomsorgen har stigit kraftigt, vilket belastar kommunens ekonomi hårt.

–  En kommun måste ha en viss likviditet. När den är hotad, måste kommunen reagera, säger Lundström.

För att klara kostnaderna får Sottunga ett bidrag på 200 000 euro av landskapet. Pengarna finns reserverade i en tilläggsbudget, som ännu ska behandlas i Lagtinget.

På sikt kommer Sottunga att behöva ytterligare tilläggsfinansiering av landskapet. En formell ansökan om stödpengar ska behandlas i kommunstyrelsen och i fullmäktige under hösten.

–  Stödet vi ansöker om kan till exempel vara ett övergångsstöd som är förknippat med  vissa villkor, säger Lundström.

Villkor för ett övergångsstöd kan vara att kommunen förbereder sig för fusion med en eller flera kommuner.

Vad vill invånarna på Sottunga själva?

–  Helst vill vi förbli oberoende. Vi vill behålla vårt lokala engagemang och möjligheterna att påverka kommunen, sägert Lundström.

Det är fullmäktige i Sottunga som beslutar om kommunen ska fortsätta som självständig kommun eller inte.

Vill invänta kommunutredningen

Lundström anser att Sottunga bör invänta resultatet av den pågående kommunutredningen innan kommunen börjar agera. Kommunutredningen görs av ett svenskt konsultföretag på uppdrag av Ålands landskapsregering.  Konsultföretagets uppdrag är att analysera och rangordna tre alternativa modeller för den åländska kommunstrukturen.  Åland består i dag av 16 kommuner, flera av dem med bara några hundra invånare.

De tre modellerna är:

 1. Åland blir en enda kommun med närmare 30 000 invånare.
 2. Antalet kommuner reduceras till fyra:  Norra Åland, Västra Åland, Södra Åland och Skärgården.
 3. Kommunernas eget förslag. Förslaget presenteras i oktober.

De tre beräkningsmodellerna ska alla jämnföras med nuvarande kommunstruktur.  Kommunutredningen ska vara klar i februari nästa år. Parallellet med kommunutredningen pågår en uppdatering av den kommunala lagstiftningen på Åland.

–   I den nya kommunindelningslagen kommer man att skriva in kriterier för hur samarbetet mellan kommunerna ska utformas,  säger Lundström. Kriterierna och tidtabellen för de nya lagarna blir avgörande för Sottungas framtid.

Begreppet kriskommun finns inte

Den åländska lagstiftningen känner inte till begreppet kriskommun och det finns därför ingen skild lagstiftning om kriskommunsförfarande. Landskapet har således ingen juridisk skyldighet att träda till och rädda kommuner från ekonomiskt trångmål.

–  Det finns en skrivning om att landskapet kan bevilja ”särskilt understöd” vid oförutsedda händelser, konstaterar Mikael Juresta, jurist på regeringskansliet.

Sottunga med ca 100 invånare är den mista av Ålands kommuner. Andra små kommuner är Kökar med 250 invånare, Kumlinge med 328 och Lumparland med 418 invånare. Störst är Mariehamn med 11 500 invånare.

Lagtinget vill ha färre kommuner

Enligt uppgifter i Ålandstidningen är en majoritet av ledamöterna i Lagtinget för en minskning av antalet kommuner. 23 av 30 ledamöter anser att Åland bör ha färre kommuner än idag.

Med vem eller vilka kommuner Sottunga går ihop med, i fall fullmäktige så beslutar, är ännu för tidigt att säga.

–  Många Från Sottunga har lägenhet i Mariehamn och många Mariehamnsbor har sommarstuga på Sottunga. Det gör att Sottunga har mer gemensamt med Mariehamn än med kommuner som geografiskt ligger närmare, säger Mikael Juresta.

Landskapsregeringen betalar årligen 34 miljoner euro i landskapsandelar till de åländska kommunerna.

–  Det finns kommuner där verksamheten finansieras upp till 50-60 procent med landskapsandelar. Det säger sig självt att de här kommunerna är helt beroende av landskapsandelssystemet för sin överlevnad, säger Juresta.

Ålands 16 kommuner

sottunga
Sottunga är Finlands minsta kommun.
 • Brändö (474 invånare)
 • Eckerö (932)
 • Finström (2 535)
 • Föglö (568)
 • Geta (494)
 • Hammarland (1 531)
 • Jomala (4 560)
 • Kumlinge (328)
 • Kökar (254)
 • Lemland (1 943)
 • Lumparland  (418)
 • Mariehamn (11 479)
 • Saltvik (1 825)
 • Sottunga (101)
 • Sund (1 035)
 • Vårdö  (439)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *