Myllymäki till Vanda

21.8.2015

Kommunförbundets ledande jurist inom upphandling, Juha Myllymäki, börjar som stadsjurist i Vanda stad den 1.9.2015.

Myllymäki har arbetat de senaste tio åren vid Kommunförbundets juridiska enhet.