Kommunerna har problem med försäljare. Anställda har kontaktat Kommunförbundets juridiska enhet för att be om råd.

Eftersom kommunerna är näringsidkare har de till skillnad från konsumenter inte rätt att återta en rättshandling, dvs ångra att de skrivit under ett avtal.

Men ett avtal som kommunen entydigt vilseletts att ingå binder inte kommunen. Ett avtal kan vara ogiltigt också av den anledningen att en kommunalt anställd inte haft rätt att ingå avtal för kommunens del.

Försäljarna brukar uppsöka flera platser i samma kommun eller i grannkommunen och det kan därför vara motiverat att varna andra.

Kommunerna uppger att ”bluffirmorna” slår till i typiska semestertider på sommaren, hösten och vid årsskiftet när en del av den ordinarie personalen inte är på plats.

Varningsklockorna ska ringa när det företag som tar kontakt har bråttom att få beställningen.

Kommunförbundet vill påminna om att kommunerna inte ska göra eller bekräfta beställningar per telefon.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *