Det var olagligt av Kittiläs fullmäktige att säga upp kommundirektör Anna Mäkelä på grund av ett förfaringsfel. Det beslutet fattade Högsta förvaltningsdomstolen idag fredag.

Högsta förvaltningsdomstolen  godkände utan förändringar det tidigare beslutet av Norra Finlands förvaltningsdomstol.

HFD förpliktigar också Kittilä kommun att betala rättegångsavgifterna inklusive förseningsränta för kommundirketörens och fullmäktigeordförandens del.

HFD konstaterade liksom Norra Finlands förvaltningsdomstol i sitt utlåtande att Mäkelä inte fick en chans att höras innan hon blev uppsagd, vilket kommunallagen och förvaltningslagen förutsätter. Fullmäktige i Kittilä såg inte heller till att utreda frågan tillräckligt väl och ändamålsenligt.

Kittilä kommunfullmäktige sade upp kommundirektör Anna Mäkelä i november 2014. Norra Finlands förvaltningsdomstol hävde beslutet i februari i år.

Läs också: Lex Kittilä leder till att lagen skärps

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *