Tjänsten som stadsdirektör i Jakobstad har lockat endast en sökande, Kim Holm från Korsholm. Han är magister i journalistik och kandidat i psykologi och han är den enda som har lämnat in en offentlig ansökan.

Därtill finns det en handfull intresserade stadsdirektörskandidater, men ingen av dem har gett sitt samtyckte till att ta emot stadsdirektörstjänsten och deras namn ges därför inte offentlighet.

– Jag har inte hört om någon kommun eller stad som skulle ha agerat på samma sätt i syfte att undvika offentlighet, säger Arto Sulonen, Kommunförbundets direktör för juridiska ärenden.

Sulonen tippar att Jakobstads handlande kommer att bli föremål för en stor principiell diskussion. Att ha en officiell och en inofficiell kandidatlista kan strida mot andan i offentlighetslagstiftningen.

Enligt Sulonen håller det på att bli ett verkligt problem att människor inte vill söka kommunala tjänster på grund av den öppna ansökningsprocessen.

Carola Sundqvist, ordförande för stadsfullmäktige i Jakobstad håller med. Själv hade hon hoppats på fler sökande i den öppna processen.

– Konsulten kan ju rimligtvis inte känna till alla bra potentiella kandidater, säger hon.

Sundqvist säger att hon förstår dem som vill ha en större öppenhet kring rekryteringen. Å andra sidan vet hon att många drar sig för att söka just på grund av offentligheten.

– Personligen vill jag att Jakobstad ska få en så bra stadsdirektör som möjligt.

På måndag diskuterar stadsstyrelsen i Jakobstad hur man går vidare i processen.

Hur länge kan staden hålla listan med potentiella  stadsdirektörskandidater hemlig?

– I värsta fall ända tills ärendet behandlas i fullmäktige och kandidaterna gett sina samtycken, säger Sundqvist

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *