Pargas, Jakobstad, Vanda och Borgå är några av de kommuner som får understöd från Finansministeriet i olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser.

Sammanlagt 51 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner eller samkommuner. Projekten ska genomföras före utgången av november 2021.

Syftet med kommunernas och samkommunernas digitaliseringsprojekt är att stödja digitalisering, förnyande av verksamhetssätt, kundorientering och kostnadsbesparingar i kommunerna.

För kommuninvånarna kan slutresultaten av projekten realiseras t.ex. som ökade kanaler för e-tjänster och e-deltagande, som mobila applikationer för ärendehantering som fungerar i flera olika kommuner eller som möjligheter att få tillgång till digital distansservice. Genom digitalisering av kommunens interna processer, bättre kunskapsbaserad ledning och t.ex. utnyttjande av robotprogram är det möjligt att påskynda och göra verksamheten smidigare samt att förbättra inriktningen av tjänster.

Reproducerbarhet och fördelning är bärande tankar när det gäller inriktning av finansieringen: sökanden ska utreda om motsvarande arbete redan tidigare utförts i andra kommuner och överväga att utnyttja detta arbete som grund för projektet. Slutresultatet och processen ska gå att reproducera eller att utnyttja på andra sätt i andra kommuner. Dessutom ska man under projektets gång förbinda sig till samarbete med andra motsvarande projekt.

Projekt för elektroniska tjänster samt elektronisk kommunikation och delaktighet

 1. Pargas stad: Den it-smarta kommunen
 2. Åbo stad: Målgrupps- och behovsorienterad servicekommunikation i kommunerna på en ny generation av publikationsplattformar
 3. Åbo stad: Kundorienterat genomförande av hantering och tillhandahållande av evenemangs-, hobby- och utbildningsdata i målgruppsorienterade vyer
 4. Kiuruvesi stad: Fungerande elektroniska blanketter och processer för hantering av dem som ett samarbete mellan kommunerna
 5. Kuusamo stad: Digital förändring av möjligheterna till delaktighet och kundservicen 3.0
 6. Lestijärvi kommun: KASE Smart Countryside
 7. Mänttä-Vilppula stad: En tillgänglig, attraktiv och hållbar kommun
 8. Nousis kommun: Kommunerna med i utvecklingen av e-tjänster
 9. Nurmijärvi kommun:  Smarta tjänster och deltagande
 10. Seinäjoki stad: Utveckling av tillgängliga serviceprocesser och effektivt och enkelt ibruktagande av tjänsterna på Suomi.fi
 11. Tavastehus stad: Staden i fickan
 12. Uleåborgs stad: Gemensam utveckling av modern digital kundservice för kommuninvånarna
 13. Villmanstrands stad: Modulär e-tjänst och integrationstjänst

Övriga projekt

 1. Borgå: Dialogrobotar i kundservicen
 2. Borgå:  Utnyttjande av digitalisering inom den grundläggande konstundervisningen
 3. Grankulla: Integrering av kunskapsbaserad ledning
 4. Jakobstad: LUMINA-projektet; förenhetligande av ekonomi- och HR-processerna, modernisering av plattformar och ibruktagande av effektiva verktyg för kunskapsledning
 5. Vanda stad: Den digitala tidsålderns befolkningsprognossystem som grund för planeringen av kommunernas ekonomi och serviceproduktion
 6. Hollola kommun: Inte med tur, utan med kunskap
 7. Idensalmi stad: Kunskapsbaserad ledning
 8. Jyväskylä stad: Robotar till kommunerna
 9. Kangasala stad: Ledning av kommunernas verksamhet med hjälp av ett produktifierat servicekoncept
 10. Kangasala stad: Koppling av strategi- och omvärldsarbetet till kunskapsbaserad ledning och kommunens samarbetspartner
 11. Kankaanpää stad: digitaliseringsprojekt i Norra Satakunta
 12. Nådendals stad: Högre effektivitet med molnprocesser
 13. Tavastehus stad: Ekosystem för stödjande och utveckling av IKT-kunskaper
 14. Tusby kommun: Automatisering av budgetprocessen och distribution av budgetförslaget med moderna verktyg