När invandrares fuktions- och arbetsförmåga bedöms är det viktigt att språket och kulturen beaktas.

Integrationen av personer som flyttar till Finland från utlandet underlättas av en ny rekommendation som projektet mobiTARMO tagit fram. Rekommendationen ska hjälpa personal på till exempel arbets- och näringstjänster eller på social- och hälsotjänster som bedömer en klients funktions- och arbetsförmåga.

Bedömningen gäller personer i arbetsför ålder som flyttat till Finland och som med stöd av integrationslagen har rätt till en integrationsplan.

– Det har önskats en rekommendation om bedömningen av funktions- och arbetsförmågan i integrationsskedet eftersom olika områden och yrkesutbildade personer för närvarande har olika bedömningspraxis, säger Sari Karisto, chef för det sociala arbetet för vuxna i Helsingfors och ordförande för styrgruppen för projektet mobiTARMO.

I nätverket för styrgruppen deltar ungefär 60 olika organisationer. Verksamheten koordineras av THL.

Tanken är att då man bedömer funktions- och arbetsförmågan hos en klient med utländsk bakgrund så ska man välja metoder som är lämpliga med tanke på språket och kulturen.

– Bedömningen ska göras så att klienten förstår varför den görs och upplever att han eller hon blir hörd, säger Shadia Rask, forskningschef vid THL.

Självutvärdering med hjälp av app

Rekommendationen är att bedömningen görs i början av integrationsskedet, som en del av den inledande kartläggningen, säger Misha Henriksson, projektforskare vid THL. Om bedömningen görs systematiskt kan den upprepas under ett senare skede av integrationen.

Som i så många andra fall har man också här utvecklat en applikation som stöd för bedömningen. Henriksson beskriver den som ett möjligt verktyg. Tanken är att klienterna ska kunna göra en självutvärdering med hjälp av applikationen, som på svenska heter Förmågaren. Den finns tillgänglig på finska, svenska, engelska, lättläst finska, arabiska, somaliska, sorani och ryska.

– Inom ramen projektet har vi testat applikationen med personer som går integrationsutbildningen, säger Henriksson.

Du kan själv testa Förmågaren här.

Rekommendationen i korthet

  • Funktions- och arbetsförmågan ska bedömas med hjälp av metoder som är lämpliga med tanke på språket och kulturen.
  • I bedömningen eftersträvas så kallad delad expertis där både klienten och den yrkesutbildade personen bidrar med sina kunskaper.
  • Funktions- och arbetsförmågan ska bedömas på ett heltäckande sätt så att personens språkfärdigheter, utbildning och arbetshistoria tas i beaktande. I bedömningen går man systematiskt igenom den fysiska, sociala, psykiska och kognitiva funktionsförmågan, hur personen klarar av de dagliga sysslorna samt miljöfaktorer som påverkar funktionsförmågan.
  • Bedömningen ska leda till att personen hänvisas till rätt service eller andra nödvändiga fortsatta åtgärder.
  • Rekommendationen hittar du här (en svensk version publiceras inom kort)