Finansministeriet lediganslår 2,4 miljoner euro att sökas för att utveckla det digitala stödet i regionerna. Målet med stödet är att hjälpa invånarna att bli delaktiga i digitaliseringen och  möjliggör självständig ärendehantering i digitala servicemiljöer och likvärdigt deltagande i olika samhälleliga funktioner.

Alla landskapsförbund, inklusive Åland, erbjuds nu möjlighet att söka statsunderstöd för regionalt samordnande av digitalt stöd. Den regionala samordnaren har som uppgift att kartlägga det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd, att bilda ett nätverk för digitalt stöd i syfte att utveckla tillgången och utbudet av digitalt stöd tillsammans med olika regionala aktörer, att utveckla kännedomen om digitalt stöd och att kommunicera om landskapets digitala stöd till dem som behöver det.

Det har reserverats sammanlagt 2,4 miljoner euro under perioden 1.10.2019–31.10.2020 för det regionala utvecklandet av det digitala stödet. Understödsbeloppet kan uppgå till högst 70 % av de godtagbara kostnaderna.

Ansökan inleddes den 20 augusti och den pågår ända till den 15 oktober kl. 16.15.

Landskapsförbunden har redan fått noggrannare ansökningsanvisningar direkt.

Befolkningsregistercentralen samordnar det digitala stödet på riksnivå

Befolkningsregistercentralen agerar riksomfattande stöd för dem som ordnar digitalt stöd. Befolkningsregistercentralen hjälper landskapsförbunden i att utarbeta projektplaner, deltar i den praktiska organiseringen, stöder det regionala samordningsarbetet och följer upp hur målen uppnås.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *