Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade ifjol och antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade.

Den officiella folkmängden i Finland i slutet av fjolåret var 5 533 793. Det här är en ökning med 8 501 personer, eller 0,2 procent, visar Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen.

Sett till antalet ökade folkmängden mest i Vanda, med 3 456 personer, Helsingfors (3 085) och Esbo (3 065).

Relativt sett ökade folkmängden mest i Grankulla (3,9 procent) och Kaskö (2,6 procent) samt i Sibbo och Kempele (2,4 procent).

Under fjolåret gick folkmängden upp i 89 kommuner och ned i 220. År 2019 ökade folkmängden bara i 54 kommuner.

Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Kouvola och i S:t Michel. Relativt sett minskade folkmängden mest i kommunerna Siikainen och Hyrynsalmi.

Åtta procent talar ett främmande språk

Befolkningsökningen i huvudstadsregionen baserade sig helt på befolkningen med ett främmande språk som modersmål, eftersom antalet personer med inhemska språk minskade i huvudstadsregionen under år 2020.

Antalet personer som talar inhemska språk minskade också i landskapet Nyland.

Personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 11 702 personer och antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 20 203 personer.

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2020
Källa: Statistikcentralen

I slutet av år 2020 uppgick antalet fast bosatta personer i Finland med ett främmande språk som modersmål till 432 847.

Andelen personer med ett främmande språk av hela befolkningen är åtta procent. De största grupperna är personer med modersmålet ryska, 84 190, estniska, 49 551 och arabiska, 34 282.

Sett till landskap var andelen personer med ett främmande språk som modersmål i slutet av år 2020 högst i Nyland (15 procent av befolkningen) och lägst i Södra Österbotten (2 procent).

Vietnamesiska störst i Österbotten

De rysktalande är den största gruppen i landskapen med främmande språk som modersmål, med undantag av landskap Egentliga Tavastland och Österbotten samt Åland.

I Egentliga Tavastland är den största gruppen den estniska. I Österbotten är den största gruppen den vietnamesiska och på Åland den rumänska.

Sett till kommun var andelen personer med främmande språk som modersmål störst i Vanda, 22 procent av befolkningen. I Esbo var andelen 19 procent och i Närpes och i Helsingfors 17 procent.

Av de 309 kommunerna i Finland var den ryska den största gruppen med ett främmande språk som modersmål i 151 kommuner.