Skillnader i attityder finns mellan stad och landsbygd, mellan åldrar och mellan de olika partiernas anhängare.

Nästan tre fjärdedelar, eller 73 procent, av invånare i landsbygdskommuner vill att beslut om att fälla varg ska vara kommunens.

Det här framgår av tidningen Maaseudun Tulevaisuus enkät.

I dagsläget är det Finlands viltcentral som beviljar undantagslov för att fälla varg, till exempel om den allmänna säkerheten bedöms vara hotad.

Lov beviljas för jaktområden, inte för enskilda kommuners områden, och loven kan inte sökas i kommuners namn.

I huvudstadsregionen upplevs en förändring av lovprocessen inte lika motiverad, enligt enkäten. Under hälften av invånarna i regionen stödjer att kommunen skulle fatta beslut loven och en tredjedel stödjer inte.

I Västra Finland och i Nyland är stödet kring 50 procent.

Störst är stödet för en förändring bland invånare över 64 år, skriver tidningen.

Frågan delar partierna. Minst stöd får den bland De grönas anhängare. Bara en fjärdedel av partiets väljare vill att kommunerna ska kunna ta beslut om vargjakt, och hälften motsätter sig.

Störst stöd får frågan bland Centerns anhängare, 73 procent, följt av Sannfinländarnas väljare, 65 procent, och Socialdemokraternas, 50 procent.

Det finns också en könsaspekt, skriver tidningen. Bland kvinnor i åldern 18–30 finns minst stöd för en förändring.