Ålands kommunförbund är i gungning om Jomala, den största landsbygdskommunen, lämnar förbundet. Kommunstyrelsen beslöt nyligen och helt överraskande att säga upp medlemskapet, men fullmäktige har sista ordet.

När kommunstyrelsen i Jomala möttes i oktober och behandlade budgetförslaget för Ålands kommunförbund för 2022 godkändes kommunens andel på drygt 64 000 euro med en kommentar – man ville inte att förbundet skulle satsa pengar på att utreda möjligheterna för ett gemensamt servicebolag.

När styrelsen sammanträdde en drygt månad senare, den 8 november, blev det en helomvändning. Då föreslog ledamoten Sandra Listherby att ”centralförvaltningen ges i uppdrag att säga upp medlemskapet i Ålands kommunförbund” och förslaget vann med fyra röster mot en. Två avstod från att rösta.

Skälet som lyfts fram är att Jomala, som haft stor tillväxt, inte längre passar i förbundets kostym. Kommunen har andra behov och vill söka andra lösningar.

”Absolut inte”

Kommuntorget har ringt till de tre av de större landsbygdskommunerna på Åland för att höra om de har planer på att följa Jomalas exempel.

– Nej, absolut inte. Tvärtom är vi intresserade av ett utökat samarbete under förbundets paraply, säger Sven-Anders Danielsson som är kommunstyrelsens ordförande i Finström och som även sitter i kommunförbundets styrelse.

– Beslutet från Jomala kom som en total överraskning. I oktober godkändes förbundets budget med en liten anmärkning och nu vill man plötsligt gå ur. Det är klart att det får konsekvenser för förbundets verksamhet om 25–30 procent av intäkterna, som Jomala stått för, försvinner. Antingen måste verksamheten bantas ner eller övriga kommuner betala mer, säger han.

Ewa Danielsson, kommundirektör i Saltvik, säger som Sven-Anders Danielsson:

– Jomalas beslut överraskar. I Saltvik har vi inte fört någon diskussion om ett utträde.

Blir rörigt och orättvist

Kurt Carlsson, kommundirektör i Hammarland, säger att det är beklagligt att de största kommunerna inte vill samarbete med de övriga.

– Det var illa nog när Mariehamn gick ur 2013. Det är egoistiskt att bara tänka på sig och sitt. Förbundet har ett viktigt uppdrag som förhandlare med landskapsregeringen om fördelningen av landskapsandelar. Det blir rörigt och orättvist om vissa kommuner ska ha egna förhandlare, säger han och tillägger:

– Vi i Hammarland anser att förbundet gjort ett bra arbete och jag hoppas att Jomala fullmäktige går på en annan linje än styrelsen.

Jomala fullmäktige har möte den 16 november och väntas då behandla den nyväckta frågan om medlemskapet i förbundet.