Finland, som var en av unionens minsta nettobetalare, betalade sammanlagt 2 016 miljoner euro till EU.

År 2019 var Finlands betalningar till EU 559 miljoner euro högre än inkomsterna från EU, rapporterar Finansministeriet.

Nettobidraget per finländare var 101 euro enligt Europeiska kommissionens statistik. Motsvarande belopp 2018 var 105 euro.

Nettobidraget illustrerar skillnaden mellan de inkomster Finland får från EU och de betalningar Finland betalar till EU.

Finansminister Matti Vanhanen (C) säger att 2019 var ett tämligen normalt år med tanke på finansieringsflödet mellan EU och Finland.

– Finland, som är ett rikt EU-land, är en klar nettobetalare, men kalkylerna tar inte i beaktande alla fördelar med EU-medlemskapet.

Vanhanen nämner den inre marknaden och den fria rörligheten som två av fördelarna.

Siffrorna från 2019 inkluderar inte konsekvenserna av coronakrisen.

År 2019 var Finlands proportionella bidrag av hela EU-budgeten 1,63 procent (1,65 procent år 2018).

Finland betalade sammanlagt 2 016 miljoner euro till EU. Avgifterna i anslutning till denna så kallade nationella betalningsandel förblev nästan på 2018 års nivå.

Finlands inkomster från EU ökade sammanlagt med 59 miljoner euro till 1 542 miljoner euro.

Finlands andel av den finansiering som återbetalas till EU-medlemsstaterna var 1,15 procent (1,13 procent år 2018).

Nästan 60 procent av Finlands EU-intäkter består av jordbruksfinansiering.

År 2019 var de största nettobidragsgivarna i förhållande till bruttonationalinkomsten Tyskland (0,41 procent), Holland (0,36 procent) och Danmark (0,32 procent).

Finland var år 2019 en av unionens minsta nettobetalare i förhållande till bruttonationalinkomsten (0,23 procent) tillsammans med Italien. Irland och Belgien var mindre nettobetalare än Finland.

De största nettomottagarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var Lettland (3,68 procent), Ungern (3,67 procent) och Estland (3,36 procent).