Arbets- och näringsministeriet och Sitra bereder ett projekt som effektiviserar sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital. Målet är att invandrarna snabbare än tidigare ska få ett arbete och kunna fortsätta integrationsutbildningen vid sidan av arbetet.

Projektet genomförs genom metoden Social Impact Bonds (SIB), som brukar kallas samhällsobligationer på svenska och är en form av investering med samhällseffekt (impact investing). Det innebär att placerare finansierar verksamheten och tar på sig den ekonomiska risken. Den offentliga sektorn betalar bara för de faktiska resultat som uppnås.

Sysselsättningsförsök inleds i vår

Avsikten är att ett treårigt försök för sysselsättning av invandrare ska inledas våren 2016. I nuläget är invandrarnas väg ut i arbetslivet efter att integrationsutbildningen slutat ofta lång. I det nya projektet kombinerar man integrationsutbildning och arbete på ett ännu smidigare sätt än tidigare och försöker finna lösningar på arbetsgivares rekryteringsbehov, vilket gör att invandrarna kommer betydligt snabbare ut i arbetslivet.

– Möjligheten att arbeta ökar i betydande grad invandrarnas välbefinnande och integrering i det finländska samhället. I pilotförsöket behövs företag som är intresserade av att anställa invandrare och erbjuda dem utbildning medan anställningsföhållandet pågår. Jobb kan finnas t.ex. inom handel, fastighetsskötsel och byggbranschen samt inom vårdbranschen, där behovet av arbetskraft för närvarande är störst, säger Sonja Hämäläinen, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en förhandsannons om konkurrensutsättning av en projektadministratör. Administratören ska bygga upp det samarbetsnätverk som krävs för att verksamheten ska ge goda resultat och samla in den finansiering som behövs från en eller flera placerare. Placerarna kan vara antingen privatpersoner eller institutioner. Avsikten är att själva konkurrensutsättningen ska inledas så snart som möjligt.

SIB-modellen förutsätter att det ställs upp mätbara mål. I pilotförsöket är målet att invandraren ska få ett jobb inom två månader efter att integrationsutbildningen har inletts. Snabb sysselsättning sparar in på statens kostnader för arbetsmarknadsstöd och integrationsutbildning – och ökar skatteutfallet. Om målet uppnås, betalar staten en del av kostnadsbesparingarna till placerarna som en återbetalning av placerat kapital och en skälig avkastning.

– Genom att pröva nya verksamhets- och finansieringsmodeller är det möjligt att stävja de kostnader som staten orsakas av annan invandring än arbetskraftsinvandring. SIB-modellen, en form av investering med samhällseffekt, gör det möjligt att utnyttja privat kapital för verksamhet som den offentliga sektorns medel inte räcker till för, säger Mika Pyykkö, ledare för nyckelområdet Impact investing vid Sitra.

Investeringar med samhällseffekt

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har under drygt ett års tid byggt upp en modell för investeringar med samhällseffekt i Finland och berett de första SIB-pilotförsöken tillsammans med olika samarbetspartner. Som ett resultat av detta arbete offentliggjordes Finlands och Nordens första SIB-projekt i november.

Målet med projektet är att främja arbetshälsan inom den offentliga sektorn. Placerare i projektet i det inledande skedet är stiftelsen Me-säätiö, Sitra och en privat finansiell placerare.

SIB-modellen kommer ursprungligen från Storbritannien. Internationellt har den använts bland annat för att förebygga omhändertaganden av barn, stödja frigivna fångar och ordna jobb åt svårsysselsatta personer.

 

Läs också: Svenska kulturfonden satsar stort på integration

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *